Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 5

May 15, 2013

Ở đây mình coi về  Đa-ni-ên 9:24-27

 

 

1. Vì bản tiếng Việt có nhiều chữ không rỏ , nên Vân sẽ chêm vào vài chữ tiếng Anh , để rõ nghĩa “những chử quan trọng” mà mình cần để ý tới

 

2. Mình không chú ý về cách “tính ngày” ở đây , vì nó rất là phức tạp .. mà mình chỉ lưu ý “những lời tiên tri được nói trong đoạn này”

 

3. Trong KT , chử “Tribulation” được dùng khá rộng rãi , cứ mỗi lần “chúng ta gặp khó khăn trong đời sống hằng ngày” , KT dùng chữ “Tribulation” .. “believers & unbelievers” đều phải trải qua

 

Nhưng “Tribulation” mình thảo luận ở đây không phải là “những khó khăn bình thường trong đời sống” … mà là “hoạn nạn , kinh hoàng tới mức độ từ khi trái đất được dựng nên cho tới về sau này , không có 1 hoạn nạn nào kinh hoàng như hoạn nạn này” “unbelievers” sẽ phải trải qua .. “believers” thì được thoát nạn này qua hiện tượng “The Rapture”

 

Mat 24:21

21 vì sẽ có khốn khổ lớn. Từ thuở tạo thiên lập địa đến giờ chưa hề có cảnh khốn khổ nào như thế và về sau nầy cũng sẽ không hề có nữa

 

 

 

 

 

 

 

 

– Tribulation chuyến này không dành riêng cho “the unbelievers” , mà còn dành luôn cho cả “dân ngươi là dân Israel

 

– Dính líu tới 2 “lãnh tụ” … “Messiah The Prince” là Jesus .. “The prince who is to come” là Satan

 

– Dựa vào lời tiên tri này và cách tính toán ngày (rắc rối của nó) , Messiah sẽ đến , rồi Ngài sẽ bị giết khoãng AD 30 … đúng như chuyện gì đả xãy ra cho Jesus

 

   Lời tiên tri tiếp theo đó .. sau khi Đấng Messiah bị giết .. người của Satan sẻ tiêu huỹ thành phố và nơi thờ phượng .. đúng như chuyện gì xãy ra cho các sứ đồ khi họ gặp nhiều khó khăn trên con đường rao giãng Lời Chúa , điển hình là Paul , vào tù , ra tù , leo tường trốn , đủ thứ thử thách cho ông từ A tới Z

 

 

 

 

 

Đa-ni-ên 9:27

– Satan sẽ có giao ước trong 7 năm

– 7 năm đó được chia ra làm 2 phần .. “the first half kéo dài 3 năm rưỡi” … “the second half kéo dài cũng 3 năm rưỡi”

Sau “the first half” , Satan không cho người ta “dâng của lễ thờ phượng nữa” , mà Satan sẽ thiết lập 1 hình tượng để người ta tôn thờ , cho tới ngày Satan bị tiêu diệt hoàn toàn

“Hình tượng” này chính là

Mat 24:15

15 Nhà tiên tri Đa-niên đã nói về ‘vật ghê tởm’ ở nơi thánh.

“The Beast” trong Khải huyền 13

1 Sau đó tôi thấy một con vật từ biển lên. Nó có mười sừng và bảy đầu, mỗi sừng có một mão triều. Trên mỗi đầu có viết một danh phạm thượng.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: