Skip to content

Chuyện gì xảy ra vào Ngày Cuối Cùng 6

May 16, 2013

Đầu tiên , có  vài điễm Vân cần nhắc các bạn

 

“The Tribulation” chỉ xãy ra sau “The Rapture” .. nghĩa là SAU KHI “The Believers” được Chúa cất khỏi thế giới này .. nếu chúng ta còn thấy “The Believers” ở bên cạnh chúng ta , tức là chúng ta chưa đi vào  giai đoạn “The Tribulation”

Các bạn có thể coi film này để có khái niệm “The Rapture” xãy ra như thế nào dựa vào KT

http://www.youtube.com/watch?v=alqJUmxlCdo

 

“The Tribulation” chỉ kéo dài trong 7 năm .. that’s it .. 7 năm thôi .. sau đó Chúa Jesus sẽ trở lại với thiên sứ của Ngài để phán xét thế gian .. nếu chúng ta thấy 1 chuyện nào xảy ra cả mấy trăm năm nay , thì chuyện đó không hề dính líu gì tới “The Tribulation” này

 

– Tiếng anh kêu cái này là IN THE END TIMES” .. “IN THE LAST DAYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở đây mình coi về  Khải huyền 13

 

 

1. Có 3 “nhân vật” , mình cần biết họ là ai

 

Con vật (THE BEAST – THE ANTICHRIST) .. 10 sừng , 7 đầu .. 1 đầu giống như bị chết vì có vết thương .. hình dạng “con beo , con gấu , con sư tữ” .. nói những lời xấc xược và phạm thượng .. nó sẽ là HÌNH TƯỢNG cho người ta thờ tại đền thờ … trong 3 1/2 cuối cùng (the last second half) .. nó có quyền ra lệnh giết những người không chịu thờ lạy nó

Con rồng (THE DRAGON) .. cấp quyền phép cho the beast .. nó là SATAN

1 con vật khác (THE FALSE PROPHET) .. có 2 sừng giống Jesus , nhưng giọng nói thì lại giống Satan .. bắt người ta phải làm tượng thờ the beast .. có khả năng làm nhiều phép lạ để phĩnh gạt người khác và cũng để phục vụ the beast

– Giống như thế giới loài người sẽ trở thành 1 quốc gia .. mọi người đều được đóng dấu mộc 666 để có thể làm ăn buôn bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bây giờ mình đi sâu vào chi tiết 1 chút

 

– KT không nói thẳng là sẽ có “1-WORLD GOVERNMENT & 1-WOLRD CURRENCY” .. nhưng KT ám chỉ cho chúng ta thấy “2 điểm này sẽ hiện diện dưới quyền cai trị của THE ANTICHRIST

 

– Chúng ta có thể hiểu thế này .. CÁI TƯỢNG TRONG ĐỀN THỜ LÀ THE BEAST .. NHƯNG CÁI NGƯỜI LẢNH ĐẠO LÀ ANTICHRIST .. họ tuy 2 mà 1 , tuy 1 mà 2 .

 

–  The Antichrist sẽ là người duy nhất lãnh đạo nguyên cả thế  giới này .. mọi người sẽ thờ phượng nó .. quyền lực đứng đằng sau nó là cái anh Satan

 

– Bọn này cai trị thế giới loài người theo kiểu “ABSOLUTE CONTROL“.. mà control trước nhất là phải nhắm vào việc buôn bán .. có buôn bán thì mới có áo quần , đồ ăn , thì mới có sống sót .. nên hầu như mọi người đều phải theo lệnh nó để có dấu 666 đóng “trên bàn tay và trên trán” .. chính vì điểm này mà dẫn tới “1-WORLD GOVERNMENT & 1-WORLD CURRENCY”

 

Những người bị bỏ lại sau “THE RAPTURE” sẽ phải đối diện với 1 quyết định khó khăn .. 1 là làm theo những gì mà bọn này kêu để được sống còn .. 2 là không làm theo thì sẽ bị nó đàn áp và mình thì cũng phải chịu chết đói

 

Nhưng cũng có những người sẻ tin nhận Chúa trong giai đoạn khó khăn này vì họ có tên trong Sách Sự Sống của Chúa , mặc dù họ phải chịu đựng những sự khổ nhục

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: