Skip to content

Chuyện gì xảy ra trong Ngày Cuối Cùng 9a

May 17, 2013

The 7 seals (Khải huyền 6:1-17 , 8:1-5)

The 7 trumpets (Khải huyền 8:6-13 , 11:15-19)

The 7 bowls (Khải huyền 16:1-21)

3 cái này đi từng cái một trong Chương Trình Xét Đoán của Chúa

 

Vào “The Great Tribulation” .. đi đầu là The 7 seals .. giới thiệu qua The 7 trumpets .. giới thiệu qua The 7 bowls .. trong quá trình này , sự xét đoán càng lúc càng lên cao điểm

 

Bây giờ chúng ta coi từng cái một đại khái nói gì

 

 

 

The 7 seals

 

4 cái seals đầu được gọi là “the four horsemen of the Apocalypse” ..

Seal thứ nhất The Antichrist (Khải huyền 6:1-2) …

Seal thứ hai chiến tranh lớn (Khải huyền 6:3-4) ..

Seal thứ ba đói kém (Khải huyền 6:5-6) …

Seal thứ tư hoạn nạn , đói kém hơn , chiến tranh hơn (Khải huyền 6:7-8)

Seal thứ năm những người tin Chúa trong giai đoạn khó khăn này sẽ bị giết vì đức tin của họ (Khải huyền 6:9-11) .. Chúa nghe sự than khóc của họ , nên Ngài gởi tới Seal thứ sáu

Seal thứ sáu động đất và những hiện tượng lạ xãy ra trên bầu trời , những người không tin Chúa lúc đó sẻ gào lên kêu Ngài (Khải huyền 6:12-17)

Seal thứ bảy giới thiệu qua tới 7 thiên thần thổi kèn , chuẩn bị cho mục sau (Khải huyền 8:1-5)

 

 

 

 

Khải huyền 6:1-17

1 Tôi nhìn trong khi Chiên Con mở ấn đầu tiên trong bảy ấn. Tôi nghe một trong bốn con vật nói vang rền như tiếng sấm, “Hãy đến đây!”

2 Tôi nhìn thì trước mặt tôi có một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa cầm một cây cung và được trao cho một mão miện, rồi thúc ngựa đi như người đã đắc thắng và đi ra để chiến thắng.

 

3 Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con vật thứ hai nói, “Hãy đến đây!”

4 Rồi một con ngựa hồng xuất hiện. Người cỡi ngựa được ban quyền cướp lấy sự hòa bình trên thế gian để người ta chém giết nhau. Người được trao cho một cây gươm lớn.

 

5 Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con vật thứ ba nói, “Hãy đến!” Tôi nhìn thì thấy một con ngựa ô trước mặt, người cỡi ngựa cầm trong tay một cái cân.

6 Rồi tôi nghe như có tiếng phát ra từ giữa bốn con vật. Tiếng ấy nói rằng, Một lít lúa mì đổi một ngày công, ba lít lúa mạch đổi một ngày công, còn dầu ô liu và rượu thì đừng làm hư!”

 

7 Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con vật thứ tư nói, “Hãy đến đây!”

8 Tôi nhìn thì trước mặt tôi có con ngựa xanh tái. Người cỡi ngựa tên là sự chết và Ha-đe đi theo sau. Chúng được trao quyền trên một phần tư địa cầu để gây chết chóc bằng chiến tranh, đói kém, dịch hạch và bằng các thú dữ trên đất.

 

9 Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ, có các oan hồn của những người bị giết vì lời làm chứng của họ và vì trung tín với lời Thượng Đế.

10 Các oan hồn đó kêu la, Lạy Chúa thánh và chân thật, chừng nào Ngài mới xét xử những người trên đất và trừng phạt họ về tội giết chúng con?”

11 Rồi mỗi người trong vòng họ được cấp cho một áo dài trắng và dặn phải chờ thêm ít lâu nữa vì có những đầy tớ và các anh chị em khác phục vụ Chúa Cứu Thế cũng sẽ bị giết như họ vậy. Họ phải chờ cho đến khi những chuyện ấy xảy ra xong xuôi.

 

12 Tôi nhìn, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu thì có cơn động đất dữ dội. Mặt trời trở nên tối sầm lại như tấm vải sô đen còn mặt trăng hóa đỏ như máu.

13 Các ngôi sao trên trời rụng xuống đất như trái vả rơi khỏi cành khi gió thổi.

14 Bầu trời biến mất như quyển sách cuốn lại còn núi non và hải đảo cũng dời chỗ.

15 Lúc ấy các vua chúa trên đất, các bậc cầm quyền, các tướng lãnh, các bậc giàu sang, quyền thế, các kẻ nô lệ và tự do đều ẩn trốn trong hang hốc và kẽ đá trên núi.

16 Họ kêu la cùng núi và đá rằng, “Hãy rơi trên chúng ta. Hãy che chúng ta khỏi mặt Đấng ngồi trên ngôi và khỏi cơn giận của Chiên Con!

17 Vì ngày thịnh nộ lớn đã đến, ai có thể chịu nổi?”

 

 

Khải huyền 8:1-5

1 Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy thì trên thiên đàng im phăng phắc khoảng nửa giờ.

2 Rồi tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước Thượng Đế được cấp cho bảy cái kèn.

3 Một thiên sứ khác đến đứng nơi bàn thờ, tay cầm lư hương vàng. Người được cấp cho rất nhiều hương để dâng lên cùng với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ đặt của lễ trên bàn thờ vàng trước ngôi.

4 Khói hương từ tay thiên sứ nghi ngút bay tỏa lên đến Thượng Đế cùng với lời cầu nguyện của các thánh đồ.

5 Rồi thiên sứ lấy lửa từ bàn thờ bỏ vào lư hương và ném xuống đất, lập tức có chớp, sấm vang rầm và động đất.

 

 

(to be continued)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: