Skip to content

Chuyện gì xảy ra trong Ngày Cuối Cùng 9b

May 17, 2013

The 7 trumpets

 

The 7 trumpets là những cái gì được chứa đựng bên trong cái “seal thứ bảy” (the contents of the 7th seal)

Trumpet thứ nhất mưa đá + lửa + máu .. đổ xuống đất  (Khải huyền 8:7)

Trumpet thứ hai đá trên trời “thiên thạch” rớt xuống biển giết nhiều sinh vật dưới biển (Khải huyền 8:8-9)

Trumpet thứ ba cũng giống trumpet thứ hai , nhưng thay vì  rớt xuống biển , thì rớt xuống sông hồ (Khải huyền 8:10-11)

Trumpet thứ tư mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao liền bị mất ánh sáng (Khải huyền 8:12)

Trumpet thứ năm “cào cào ma quái” chích người nào mang số 666 như bọ cạp chích , đau đớn đến nỗi người ta muốn chết đi nhưng lại chết không được (Khải huyền 9:1-11)

Trumpet thứ sáu 4 thiên sứ đặc nhiệm cho công tác này , dẩn 200 triệu quân cởi ngựa thần , đi giết hết 1/3 số người mang 666 (Khải huyền 9:12-21)

Trumpet thứ bảy là giới thiệu qua mục kế tiếp “the 7 bowls” (Khải huyền 11:15-19)

 

 

 

Khải huyền 8:7-12

7 Khi thiên sứ thứ nhất thổi kèn liền có mưa đá lẫn với lửa và máu đổ xuống đất. Một phần ba mặt đất, mọi cỏ xanh, và một phần ba cây cối đều bị cháy tiêu.

 

 

8 Lúc thiên sứ thứ hai thổi kèn liền có vật gì giống như hòn núi lớn đang cháy rực, bị ném xuống biển. Một phần ba biển hóa ra máu,

9 một phần ba sinh vật trong biển đều chết và một phần ba tàu bè bị tiêu diệt.

 

 

10 Rồi thiên sứ thứ ba thổi kèn liền có một ngôi sao lớn, cháy sáng như đuốc từ trời rơi xuống đất. Ngôi sao đó rơi trên một phần ba các sông và các suối nước.

11 Tên của ngôi sao đó là Ngải cứu. Một phần ba nước hóa đắng, và nhiều người bị chết vì uống nước đắng ấy.

 

 

12 Sau đó thiên sứ thứ tư thổi kèn, thì một phần ba mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao liền bị mất ánh sáng. Vì thế một phần ba các tinh tú hóa tối, ban ngày mất đi một phần ba ánh sáng và ban đêm cũng vậy.

 

 

 

 

Khải huyền 9:1-21

1 Lúc thiên sứ thứ năm thổi kèn, thì tôi thấy một ngôi sao trên trời rơi xuống đất. Ngôi sao ấy được trao cho chìa khóa của lỗ sâu dẫn tới hố không đáy.

2 Khi ngôi sao mở lỗ dẫn đến hố không đáy thì có luồng khói bay lên như khói của lò lửa lớn. Luồng khói ấy che mặt trời khiến bầu trời tối sầm lại.

3 Từ luồng khói túa ra vô số cào cào tràn lan trên đất. Chúng được trao cho quyền chích như bọ cạp.

4 Chúng được lệnh không được làm hại cây cỏ mà chỉ được phép làm hại những người không có dấu của Thượng Đế trên trán thôi.

5 Chúng không được quyền giết ai nhưng chỉ được gây đau nhức cho người ta trong vòng năm tháng. Cái đau nhức đó giống như khi bị bọ cạp chích.

6 Trong những ngày ấy người ta tìm cái chết mà không được. Họ mong chết nhưng sự chết tránh xa.

7 Các con cào cào ấy giống như ngựa sẵn sàng ra trận. Trên đầu chúng đội giống như mão triều thiên vàng, mặt giống mặt người.

8 Tóc chúng như tóc đàn bà và răng như răng sư tử.

9 Ngực chúng giống như thuẫn che ngực, tiếng vỗ cánh bay của chúng nghe như tiếng ngựa rầm rập và chiến xa đổ ra trận.

10 Chúng có đuôi mang nọc như bọ cạp và chúng dùng đuôi để làm khổ người ta trong vòng năm tháng.

11 Chúng có một vua là thiên sứ của hố không đáy. Tên của vua ấy theo tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn , còn tiếng Hi-lạp gọi là A-bô-li-ôn.

12 Nạn thứ nhất vừa qua thì còn hai nạn nữa sắp đến.

 

 

13 Đến lượt thiên sứ thứ sáu thổi kèn thì tôi liền nghe có tiếng phát ra từ các sừng nơi bàn thờ vàng trước mặt Thượng Đế.

14 Tiếng đó nói với thiên sứ thứ sáu cầm kèn rằng, “Hãy mở trói cho bốn thiên sứ đang bị cột nơi bờ sông lớn Ơ-phơ-rát đi.”

15 Người ta liền mở trói cho bốn thiên sứ là những người đã được chuẩn bị sẵn sàng cho đến ngày, giờ, năm và tháng nầy để tiêu diệt một phần ba dân cư trên đất.

16 Tôi nghe con số quân sĩ cỡi ngựa trong đạo quân họ—hai trăm triệu.

17 Ngựa và người cỡi mà tôi thấy trong khải tượng giống thế nầy: Họ mang thuẫn che ngực màu đỏ lửa, xanh đậm và vàng đậm như diêm sinh. Đầu của ngựa giống như đầu sư tử, miệng phun lửa, khói và diêm sinh.

18 Một phần ba dân số thế giới bị giết do những đại nạn khủng khiếp phát ra từ miệng các con ngựa: lửa, khói và diêm sinh.

19 Quyền lực của các con ngựa là ở miệng và đuôi chúng; đuôi chúng giống như rắn có đầu và chúng dùng đuôi để làm hại người ta.

20 Còn những người không bị giết bởi những đại nạn ấy vẫn không ăn năn hoặc từ bỏ những gì do tay họ làm ra. Họ cũng không từ bỏ việc thờ cúng ma quỉ và các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ—là những vật không thấy, không nghe cũng không đi được [giống như người Việt mình hay thờ hình tượng làm ra bởi bàn tay con người , không thấy , không nghe , mà cũng không đi được]

21 Họ cũng không ăn năn, quay khỏi tội giết người hoặc phù phép gian ác, khỏi tội nhục dục và trộm cắp.

 

 

 

Khải huyền 11:15-19

15 Khi thiên sứ thứ bảy thổi kèn liền có nhiều tiếng lớn từ thiên đàng kêu lên rằng: “Quyền cai trị thế gian nay thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Cứu Thế của Ngài, Ngài sẽ cai trị đời đời.”

16 Rồi hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngôi trước mặt Thượng Đế, sấp mặt xuống bái lạy Thượng Đế.

17 Họ nói: “Lạy Chúa Toàn Năng, chúng tôi tạ ơn Ngài, là Đấng hiện có, trước đã có vì Ngài đã dùng quyền năng lớn lao và bắt đầu cai trị!

18 Dân cư trên thế giới nổi giận, nhưng cơn thịnh nộ Ngài đã đến. Tới lúc Ngài xét xử kẻ chết và ban thưởng cho các tôi tớ Ngài là các nhà tiên tri và các dân thánh của Ngài, những người kính sợ Ngài cả lớn lẫn nhỏ. Đã đến lúc hủy diệt những kẻ hủy diệt thế gian!”

19 Rồi đền thờ của Thượng Đế trên thiên đàng mở ra. Người ta có thể thấy Rương Giao Ước trong đền thờ, trong đó đựng giao ước của Thượng Đế lập với dân Ngài. Tiếp sau có chớp, sấm vang rầm, động đất và cơn mưa đá lớn.

 

 

(to be continued)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: