Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 7

May 17, 2013

Chúng ta cần phải biết có sự tranh cải về chuyện THE RAPTURE & THE SECOND COMING

 

– có 1 số người cho rằng 2 hiện tượng này là 1 .. có nghĩa là “the believers phải trải qua THE TRIBULATION” .. lý luận của họ hoàn toàn không dựa vào KT .. hay nếu có , thì có thể họ lầm tưỡng hoạn nạn bình thường trong đời sống mà believers & unbelievers không ai tránh né được” với hoạn nạn có 1 không 2 này mà Chúa không muốn believers phải chịu đựng”

 

 

– đây là những đoạn KT chứng minh 2 hiện tượng này khác nhau .. có nghĩa là “the believers không trải qua THE TRIBULATION”

 

 

1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:13-18

13 Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về các tín hữu đã qua đời để anh chị em không quá buồn rầu như những người không có niềm hi vọng.

14 Chúng ta biết Chúa Giê-xu đã chết và sống lại. Cho nên vì Ngài, Thượng Đế cũng sẽ khiến những người trong Chúa Giê-xu đã qua đời được sống lại.

15 Điều chúng tôi sắp nói với anh chị em đây là lời của chính Chúa. Chúng ta là những người còn sống khi Chúa trở lại sẽ không đi trước những người đã chết.

16 Sẽ có tiếng kêu lớn khi Chúa từ thiên đàng trở lại, cùng với tiếng thiên sứ trưởng và tiếng kèn vang dội của Thượng Đế. Lúc ấy những tín hữu đã qua đời sẽ sống lại trước hết.

17 Sau đó, chúng ta, là những người còn sống, sẽ được tiếp lên cùng với họ trong đám mây để gặp Chúa giữa không trung. Rồi chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi.

18 Cho nên hãy dùng những điều nầy mà khích lệ nhau.

 

 

 

1 Cô-rinh-tô 15:51-53

51 Tôi tiết lộ cho anh em điều bí mật nầy: Tất cả chúng ta đều sẽ không chết hết mà sẽ được biến hóa.

52 Sự biến hóa ấy sẽ xảy ra trong tích tắc, nhanh như chớp mắt—khi tiếng kèn chót trỗi lên. Lúc đó, những người đã chết sẽ thức dậy để sống đời đời và tất cả chúng ta là kẻ đang sống đều sẽ được biến hóa.

53 Thân thể mục nát nầy phải mặc lấy thân thể không bao giờ mục nát. Thân thể chết nầy phải mặc lấy thân thể không bao giờ chết.

 

 

 

 

Khải huyền 3:10

10 Ngươi đã vâng theo lời dạy của ta, không chối bỏ đức tin mình cho nên ta sẽ tránh cho ngươi khỏi gặp cảnh khổ sẽ đến trên khắp thế gian. Cảnh khổ ấy là cách ta thử nghiệm mọi người trên thế gian.

 

 

 

 

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:10

10 Anh chị em cũng chờ đợi Con Thượng Đế, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết và sẽ từ thiên đàng trở lại. Ngài là Giê-xu, Đấng cứu chúng ta khỏi cơn trừng phạt giận dữ của Thượng Đế chắc chắn sẽ đến.

 

 

 

 

1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:9-10

9 Thượng Đế không định cho chúng ta gánh chịu cơn giận của Ngài mà cho chúng ta nhận được sự cứu rỗi qua Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta.

10 Ngài chịu chết vì chúng ta để chúng ta có thể cùng sống với Ngài dù chúng ta còn sống hay qua đời lúc Ngài trở lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua những câu KT này , chúng ta thấy những điểm về The Rapture

 

1. Chắc chắn 1 điều là Chúa không để the believers trải qua the tribulation .. for sure , Vân không muốn trải qua 7 năm hoạn nạn này .. cám ơn Chúa

 

2. Sau khi tiếng kèn trổi lên .. người chết sống lại trước .. người sống sẽ nhập chung với họ .. sau đó mọi người được nâng lên  gặp Chúa ở giữa đám mây

 

3. Thân thể của chúng ta cũng biến hoá lúc này .. trở thành 1 thân thể trọn vẹn không bị mục nát

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: