Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 8 (Big Picture)

May 17, 2013

 

Bây giờ chúng ta tạm ngưng lại , để coi THE BIG PICTURE KT cho chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra vào Giai đoạn Cuối Cùng này

 

 

 

1. The Rapture .. Chúa Jesus sẽ cất những believers đi trước , để họ không phải chịu đựng The Tribulation

– Sau tiếng kèn , “believers chết” sống lại , sẽ cùng “believers sống” , có 1 thân thể “biến hoá” trọn vẹn , được nâng lên gặp Chúa trong đám mây

– Sau đó họ sẽ quay trở lại để đến trước Toà án của Chúa , họ sẽ ĐƯỢC THƯỠNG CHO “NHỮNG VIỆC HỌ PHỤC VỤ LÚC CÒN SỐNG” .. hay họ SẼ BỊ MẤT PHẦN THƯỠNG (NHƯNG VẦN ĐƯỢC CỨU) VÌ “SỰ THIẾU PHỤC VỤ & THIẾU VÂNG LỜI” CUẢ HỌ

 

 

1 Cô-rinh-tô 3:11-15

11 Nền đã đặt là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngoài Ngài ra không ai có thể đặt nền nào khác.

12 Nhưng nếu có ai dùng vàng, bạc, châu báu, gỗ, cỏ tranh, rơm rạ mà xây trên nền ấy

13 thì đến Ngày Xét Xử , công tác họ sẽ được phơi bày rõ ràng. Vì ngày ấy sẽ đến cùng với lửa, lửa sẽ thử nghiệm công tác mỗi người để bày tỏ ra.

14 Nếu kiến trúc của ai xây trên nền còn đứng vững, người ấy sẽ được thưởng.

15 Còn nếu kiến trúc bị cháy sập, thợ xây đó sẽ chịu lỗ. Thợ xây thì vẫn được cứu, nhưng giống như người vừa thoát cơn hỏa hoạn.

 

 

 

2 Cô-rinh-tô 5:10

10 Tất cả chúng ta đều sẽ trình diện trước Chúa Cứu Thế để chịu xét xử. Mỗi người sẽ nhận lãnh điều mình đáng lãnh do những việc tốt hay xấu mình làm trong thân xác nầy.

 

 

 

 

2. The Tribulation .. The Antichrist (the beast) sẽ vào nắm quyền và có “giao ước hoà  bình” với the Israelites trong 7 năm

– trong thời gian này sẽ có chiến tranh , đói kém , hoạn nạn , thiên tai .. Chúa sẽ trút sự thạnh nộ xuống sự tội lổi và gian ác của con người

– sẽ có những điều được viết trong sách Khải huyền .. giống như “the four horsemen of the Apocalypse  , and the seven seal , trumpet , and bowl judgments” .. mình sẽ phân tích ở phần sau

 

 

 

 

 

3. The Great Tribulation .. mới được 3 năm rưỡi , the Antichrist phá cái “giao ước hoà bình” này .. nó bắt đầu gây chiến .. nó dựng tượng “the beast” trong đền thờ bắt người ta phải thờ lạy the beast đó .. thời gian này còn được gọi là “The time of Jacob’s trouble”

– Cuối cùng của giai đoạn này , the Antichrist sẽ làm 1 cuộc tỗng tấn công mạnh vào Jerusalem .. mà đỉnh cao là trận chiến Armageddon

 

Khãi huyền 16:12-16

12 Thiên sứ thứ sáu trút chén trên sông lớn Ơ-phơ-rát để sông cạn nước đặng chuẩn bị cho các vua từ phương Đông đến.

13 Rồi tôi thấy 3 ác linh giống như ếch nhái bò ra từ miệng con rồng, miệng con vật và miệng của tiên tri giả.

14 Mấy ác linh ấy là tà linh của ma quỉ, có quyền làm phép lạ. Chúng đi ra cùng các vua trên thế gian, tập họp họ lại để chuẩn bị trận chiến trong ngày lớn của Chúa Toàn Năng.

15 “Nghe đây! Ta sẽ đến như kẻ trộm! Phúc cho người nào thức tỉnh và mặc áo quần, khỏi trần truồng để mọi người không thấy sự xấu hổ của mình.”

16 Rồi các tà linh tập họp các vua tại một nơi mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ma-ghê-đôn.

 

 

 

 

4. The Second Coming – The Millenial Kingdom – The Millenium … Jesus trở lại , đánh tan bọn Antichrist và đàn em của nó .. Ngài cột Satan lại trong 1000 năm , và trị vì trái đất này

 

Khải huyền 19:11-21

11 Rồi tôi thấy trời mở ra, trước mặt tôi có con ngựa bạch. Người cỡi ngựa tên là Đấng Trung Tín và Chân Thật. Ngài luôn luôn công bằng khi xét xử và gây chiến.

12 Mắt Ngài sáng rực như ngọn lửa, đầu đội nhiều mão triều thiên. Trên người Ngài có ghi một tên, ngoài Ngài ra không ai biết được tên ấy.

13 Ngài mặc áo đã nhúng trong huyết và tên Ngài là Lời của Thượng Đế.

14 Các đạo quân trên trời đều mặc áo vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch đi theo sau Ngài.

15 Từ miệng người cỡi ngựa thò ra lưỡi gươm bén dùng để chiến thắng các dân tộc. Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây roi sắt và sẽ ép rượu từ bàn ép rượu thịnh nộ kinh khiếp của Thượng Đế Toàn Năng.

16 Trên áo và đùi Ngài có ghi danh hiệu: vua các vua và chúa các chúa

17 Sau đó tôi thấy một thiên sứ đứng giữa mặt trời. Người kêu lớn cùng các loài chim đang bay giữa trời rằng, “Hãy đến nhóm lại dự tiệc lớn của Thượng Đế

18 để các ngươi ăn thịt các vua, các quan tướng, các người thế lực, ngựa và người cỡi cùng xác của mọi người—từ tự do đến nô lệ, cả lớn lẫn nhỏ.”

19 Rồi tôi thấy con vật và các vua trên đất. Các đạo quân chúng nó tập họp lại để tranh chiến cùng người cỡi ngựa và đạo quân Ngài.

20 Nhưng con vật bị bắt cùng với tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ cho nó. Tiên tri giả đã dùng các phép lạ để phỉnh gạt những người có dấu của con vật và thờ lạy hình tượng nó. Tiên tri giả và con vật bị ném vào lò lửa diêm sinh.

21 Các đạo quân chúng nó đều bị giết bằng lưỡi gươm thò ra từ miệng người cỡi ngựa còn tất cả các chim trời ăn xác chúng nó no nê.

 

 

Khải huyền 20:1-6

1 Tôi thấy một thiên sứ từ thiên đàng xuống. Người cầm chìa khóa của hố không đáy và dây xiềng lớn trong tay.

2 Người bắt con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỉ và Sa-tăng, xiềng nó lại trong 1000 năm.

3 Rồi quăng nó xuống hố không đáy, đóng và khóa hố lại, nhốt nó trong đó. Như thế để nó không còn đi phỉnh gạt dân cư trên đất cho đến hết một ngàn năm. Sau 1000 năm, nó sẽ được thả ra trong ít lâu.

4 Rồi tôi thấy có các ngôi và những người ngồi trên ngôi được quyền xét xử. Tôi thấy linh hồn của những người đã bị giết vì xưng nhận Chúa Giê-xu và truyền bá lời Thượng Đế. Họ chưa bái lạy con vật hay hình tượng nó và chưa nhận dấu của nó trên trán hay trên tay. Họ được sống lại để cai trị với Chúa Cứu Thế trong 1000 năm.

5 Còn những người khác sẽ không sống lại cho đến khi mãn một ngàn năm. Đó là sự sống lại thứ nhất.

6 Phúc cho người nào được dự phần trong sự sống lại thứ nhất vì sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Họ sẽ làm thầy tế lễ cho Thượng Đế, cho Chúa Cứu Thế và sẽ cai trị với Ngài trong một ngàn năm.

 

 

 

 

5. The Great White Throne Judgment .. sau 1000 năm đó , Satan sẽ được thả ra , rồi bị đánh bại 1 lần nữa , lần này thì bị ném vào lò lữa đời đời

Chúa cũng phán xét những unbelievers , và ném họ vào lò lữa đời đời theo gót Satan

Ngài cũng sẽ tạo nên “New heaven , new earth , new Jerusalem” cho những  believers . Sẽ không còn tội lỗi , không còn bị rủa sã , đau đớn , chết chóc nữa

 

 

Khải huyền 20:7-15

7 Cuối 1000 năm thì Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục.

8 Nó sẽ đi phỉnh dỗ các dân trên đất—dân Góc và dân Ma-góc—để tập họp họ lại chuẩn bị chiến tranh. Chúng nó đông như cát bờ biển.

9 Đạo quân của Sa-tăng tràn qua mặt đất và bao vây doanh trại của dân Thượng Đế và thành yêu dấu của Ngài. Nhưng lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt chúng nó.

10 Còn Sa-tăng là kẻ phỉnh dỗ chúng bị ném vào hồ lửa diêm sinh nơi có con vật và tiên tri giả đã bị ném. Chúng sẽ bị trừng phạt khổ sở ngày đêm cho đến đời đời.

11 Rồi tôi thấy một ngai trắng và lớn cùng Đấng ngự trên ngai. Trước mặt Ngài trời đất trốn mất hết.

12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách.

13 Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm.

14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

15 Người nào không có tên trong sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

 

 

 

Các bạn muốn coi về “Thiên đàng” Chúa hứa ban cho những believers như thế nào , thì bạn coi Khải huyền 21 & 22 ở những links này

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Kh%E1%BA%A3i+Huy%E1%BB%81n+21&version=BPT

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Kh%E1%BA%A3i+Huy%E1%BB%81n+22&version=BPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm lại về những lời tiên tri này , chúng ta thấy được 1 điều

 

Chúa is in control ở đây .. Ngài cho sự việc này xảy ra , sự việc kia xãy ra trong đời sống chúng ta .. hay trong những việc The Unholy Trinity “Satan , the beast , the false prophet” làm

Chúng ta không hiểu tại sao Ngài lại cho những việc như vậy xãy ra .. ai có thể đọc được ý nghĩ của Chúa ??

Nhưng chúng ta tin 1 điều mà Ngài đả hứa cho “những ai YÊU MẾN NGÀI”

 

Các bạn coi những đoạn KT này

Gióp 36:9-12

9 thì Thượng Đế cho họ biết họ đã làm gì, hoặc họ đã phạm tội kiêu căng.

10 Ngài khiến họ nghe lời cảnh cáo của Ngài, và truyền dặn họ từ bỏ điều ác.

11 Nếu họ vâng lời và phục vụ Ngài, thì đời họ sẽ thành công, và những năm tháng còn lại của họ sẽ phước hạnh.

12 Nhưng nếu họ không chịu nghe, thì họ sẽ bị tiêu diệt, và qua đời như kẻ ngu dại.

 

 

 

Rôma 11:33-36

33 Sự giàu có của Thượng Đế vô cùng bao la, sự khôn ngoan và hiểu biết của Ngài thật vô hạn! Không ai có thể giải thích, phê phán hay hiểu được đường lối Ngài.

34 Như Thánh Kinh nói, “Ai biết được ý Chúa, hoặc cố vấn cho Ngài?”

35 “Ngài không chịu ơn ai, mà cũng không phải trả ơn cho ai cả.”

36 Thượng Đế đã tạo nên muôn loài, mọi vật được sống còn là nhờ Ngài và vì Ngài. Nguyền vinh hiển thuộc về Ngài đời đời! A-men.

 

 

 

1 Cô-rinh-tô 2:16

16 “Ai biết được ý tưởng Chúa? Ai có thể chỉ bảo Ngài? Nhưng chúng ta thì có ý tưởng của Chúa Cứu Thế.

 

 

 

Rôma 8:28

28 Chúng ta biết mọi việc hợp lại đều mang lợi ích đến cho những ai yêu mến Thượng Đế, là những người Ngài đã gọi, theo mục đích của Ngài.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: