Skip to content

Chuyện gì xãy ra trong Ngày Cuối Cùng 10

May 18, 2013

Ý nghĩa của “the mark of beast 666”

 

 

– Con số này được đề cập chủ yếu trong Khải huyền 13:15-18 , và 1 vài chổ khác như 14:9 , 11 .. 15:2 .. 16:2 ..19:20 .. 20:4

Dấu hiệu này chỉ dành riêng cho những người theo Antichrist và The False Prophet

– The False Prophet (tiên tri giả) chính là người bắt người ta phải có cái dấu này đóng “vào tay và trên trán” để có thể làm ăn buôn bán với nhau được

– Kỷ thuật ngày nay đả có những cái như “medical implant chip or financial microchip” được gắn vào bàn tay của chúng ta .. có thể cho thấy cái đà đi tới the Antichrist .. nhưng không có nghĩa , Vân lập lại không có nghĩa đây là the Antichrist .. chúng ta phải hiểu sự khác biệt này .. 666 chỉ dành riêng cho những người theo Antichrist , chứ không phải ai thích có “vì 1 nguyên nhân nào đó” đều có được đâu

– Ý nghĩa của con số này vẫn còn nằm trong vòng “bí mật” .. có người cho rằng nó dính líu tới ngày June 6/2006 (666) , nhưng KT nói con số này chỉ tới “1 người” chứ không phải chĩ tới “1 ngày” .. nên thuyết này coi như không ổn chút nào cả

– KT dạy chúng ta phải có sự khôn ngoan “wisdom” khi nói ai là người Antichrist .. chứ không phải bạ ai thì cũng gán cho người đó cái tên “Antichrist” được

– Khi người Antichrist thật sự xuất hiện , thì chúng ta mới thật sự hiểu được con số 666 này nghĩa gì

 

 

Khải huyền 13:18

18 Phải cần khôn ngoan để hiểu điều nầy. Người nào khôn ngoan hãy tìm hiểu ý nghĩa con số, tức con số của một người. Số đó là sáu trăm sáu mươi sáu.

 

 

2 Thê-sa-lô-ni-ca 2:3-4

3 Đừng để ai phỉnh gạt anh chị em điều gì. Ngày của Chúa chưa đến cho tới khi có sự chối bỏ  Thượng Đế xảy ra và Con Người Tội Ác, trên con đường xuống hỏa ngục , xuất hiện.

4 Hắn sẽ chống nghịch và tự tôn mình lên trên những gì được gọi là thần hoặc những gì được người ta tôn thờ. Con Người Tội Ác ấy sẽ dám đi vào đền thờ  Thượng Đế và xưng mình là Trời.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: