Skip to content

Chuyện gì xãy ra trong Ngày Cuối Cùng 12

May 18, 2013

Ý nghĩa của “The Millenial Kingdom – 1000 năm Chúa Jesus cai trị trên trái đất này”

 

 

– The Millenium (còn được gọi là The Millenial Kingdom) là 1000 năm Chúa Jesus tể trị trái đất này .. … nên nhớ cái này không phải là “Millenium năm 2000”

– Xảy ra SAU “The Great Tribulation” , nhưng TRƯỚC “The White Throne Judgment”

– Jesus sẽ làm Vua , không những cho Israel , mà cho luôn những quốc gia khác trên thế giới

– Trong thời gian này , thế giới sẻ được sống trong hoà bình , còn Satan thì bị trói cột lại trong 1000 năm

– Mọi người sẽ thờ phượng Chúa

– Sở dĩ có giai đoạn 1000 năm này .. là để thực hiện những lời Chúa đả hứa với Israel , Jesus , và mọi quốc gia trên thế giới

– Chứ nếu không có giai đoạn này , thì Lời Chúa hứa sẽ không thực hiện được nếu .. 1 Chúa để cho Satan tự do lộng hành ngoài này .. 2 Chúa để con người có chính phủ chính trị riêng của họ

 

 

 

Khải huyền 20:1-3

1 Tôi thấy một thiên sứ từ thiên đàng xuống. Người cầm chìa khóa của hố không đáy và dây xiềng lớn trong tay.

2 Người bắt con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỉ và Sa-tăng, xiềng nó lại trong một ngàn năm.

3 Rồi quăng nó xuống hố không đáy, đóng và khóa hố lại, nhốt nó trong đó. Như thế để nó không còn đi phỉnh gạt dân cư trên đất cho đến hết một ngàn năm. Sau một ngàn năm, nó sẽ được thả ra trong ít lâu.

 

 

 

Công vụ các sứ đồ 2:35 (Chúa hứa với Jesus)

35 Cho đến khi ta đặt các kẻ thù ngươi dưới quyền quản trị của ngươi.

 

 

 

Đa-ni-ên 7:11-14 (Chúa hứa với mọi quốc gia trên thế giới)

11 Tôi mải nhìn vì cái sừng nhỏ đang khoe khoang. Tôi nhìn cho đến khi con thú thứ tư bị giết. Thân nó bị tiêu hủy và bị ném vào trong lửa cháy bừng.

12 Quyền thế của các con thú kia cũng bị tước đoạt khỏi chúng nhưng chúng được phép sống thêm một thời gian nữa.

13 Trong dị tượng ban đêm tôi thấy trước mặt tôi có ai giống như con người đang từ trên mây đi xuống. Người đó đến gần Thượng Đế là Đấng Thượng Cổ, và được đưa đến cùng Thượng Đế.

14 Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và quyền lực của vua. Dân chúng từ các chi tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ sẽ phục vụ người. Quyền cai trị của người sẽ còn đến mãi mãi, nước người không bao giờ bị tiêu diệt.

 

 

 

Rôma 8:18-23 (Chúa hứa với sự sáng tạo creation là sẽ không còn bị nguyền rũa nữa)

18 Những sự đau khổ mà chúng ta hiện đang nếm trải không đáng gì so với vinh hiển sẽ được phô bày ra cho chúng ta.

19 Mọi vật Thượng Đế mà tạo dựng rất nóng lòng trông mong lúc mà Thượng Đế bày tỏ con cái Ngài cho thế gian.

20 Mọi vật Thượng Đế tạo dựng đã thay đổi và trở thành vô dụng, không phải do ý muốn của những vật ấy, mà là do ý muốn Thượng Đế, vì luôn luôn có hi vọng nầy:

21 Những vật Thượng Đế tạo dựng sẽ không còn bị tổn hại nữa mà nhận được sự tự do và vinh hiển dành cho con cái Thượng Đế.

22 Cho đến bây giờ chúng ta biết mọi vật Thượng Đế tạo dựng đang mong đợi trong quặn thắt như người đàn bà sắp sinh nở.

23 Không phải chỉ thế giới hữu hình thôi đâu, mà bên trong chúng ta cũng chờ đợi trong quặn thắt. Chúng ta nhận được Thánh Linh là phần đặt cọc của lời hứa từ Thượng Đế. Cho nên chúng ta chờ đợi Thượng Đế làm xong việc biến hóa chúng ta thành con cái Ngài, nghĩa là sẽ giải thoát con người chúng ta.

 

 

 

 

Êsai 11:6-9 (Chúa hứa với mấy con thú là chúng sẽ sống hoà bình bên cạnh nhau)

6 Lúc đó muông sói sẽ sống an lành với chiên con, hùm beo sẽ nằm nghỉ chung với dê. Bò con, sư tử, và bò đực tơ sẽ ăn chung nhau, rồi một đứa trẻ thơ sẽ dắt chúng nó.

7 Bò cái và gấu sẽ ăn chung nhau vô sự. Các con nhỏ chúng nó sẽ nằm nghỉ chung. Sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò.

8 Một em bé sẽ chơi kề hang rắn hổ mang , còn một đứa trẻ sẽ thò tay vào ổ rắn độc.

9 Chúng nó sẽ không làm hại hay tiêu diệt lẫn nhau trong khắp núi thánh ta, vì cả đất sẽ đầy sự hiểu biết CHÚA, như biển đầy tràn nước.

 

 

 

 

Êsai 32:15-19

15 Việc đó sẽ kéo dài cho đến khi Thượng Đế đổ Thần linh Ngài trên chúng ta. Lúc đó sa mạc sẽ trở thành đồng ruộng phì nhiêu và đồng ruộng phì nhiêu sẽ trở thành rừng rú.

16 Và dù cho ở trong sa mạc cũng có công lý, và lẽ công bằng cũng sẽ có nơi đồng ruộng phì nhiêu.

17 Sự công bình đó sẽ mang lại hoà bình và an ninh mãi mãi.

18 Dân ta sẽ sống trong các nơi an ninh, trong các nhà yên ổn và ở những nơi an bình thảnh thơi.

19 Mưa đá sẽ tiêu hủy rừng rậm, thành phố sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy.

20 Nhưng các ngươi sẽ hớn hở khi gieo giống gần các suối nước hoặc khi ngươi thả trâu bò và lừa đi rông.

 

 

 

 

Ê-xê-ki-ên 34:16 (Chúa hứa con người sẽ không còn bịnh hoạn nữa)

16 Ta sẽ tìm chiên bị mất, mang về những con đi lạc, băng bó những con bị thương, và làm cho những con yếu được mạnh lại, nhưng ta sẽ tiêu diệt những con mập mạnh. Ta sẽ chăn chiên ta trong sự công bình.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: