Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 14

May 18, 2013

Ai sẽ được vào The Millenial Kingdom ?

 

 

Sẻ có 3 nhóm người được vào The Millenial Kingdom … tức là được sống 1000 năm với Jesus trong sự hoà bình .. thay vì chết 1000 năm với Satan trong khi nó thì bị trói lại … cả 3  nhóm này dĩ nhiên có cả Jews và Gentiles (tức là những người không phải Jews)

 

– Chúng ta tạm gọi nhóm này là “thế hệ thứ nhất” .. những người đả có thân thể biến hoá “glorified bodies” .. những người được Chúa cất đi trong hiện tượng The Rapture .. những người này thì không còn lập gia đình hay sanh đẻ gì cả

 

– Chúng ta tạm gọi nhóm này là “thế hệ thứ hai” … những người bị bỏ lại sau The Rapture , nhưng họ tin Chúa trong giai đoạn The Tribulation

 

“Thế hệ thứ hai” này lại có 2 tiểu nhóm .. tiểu nhóm vẩn còn sống sót vào ngày THE SECOND COMING  tiểu nhóm đả chết rồi ..

 

Tiểu nhóm vẩn còn sống sót .. họ bước vào Millenial Kingdom bằng cái thân thễ trần gian .. (vì Khải huyền 19 The Second Coming không hề nói gì tới ai được biến hoá cả , mọi người còn sống vẫn kẹt với cái thân thể trần gian của họ) … tiểu nhóm này thì lập gia đình , sanh con đẻ cái được , tạo nên “thế hệ thứ ba”

 

Tiểu nhóm đả chết rồi .. mãi cho tới Khãi huyền 20:4-6 .. mới thấy họ xuất hiện vào The Millenial Kingdom .. dĩ nhiên họ đả được biến hoá để có “glorified bodies” .. và họ cũng không sanh sãn gì cả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vậy nói tóm lại có những nhóm người này ở trong The Millenial Kingdom

 

1. Thế hệ thứ nhất (trong glorified bodies)

2. Thế hệ thứ hai đả chết rồi (trong glorifed bodies)

3. Thế hệ thứ hai vẩn còn sống (trong thân thể trần gian .. sanh đẻ tiếp cho ra thế hệ thứ ba)

4. Thế hệ thứ ba (trong thân thể trần gian)

 

 

 

 

Thế hệ thứ ba này có bỗn phận phải thờ phượng Chúa .. nhưng rất tiếc là , 1 nhóm người của họ lại không tin nhận Chúa (uhoh) .. nhóm này sẽ bị Satan lôi kéo .. họ sẽ không bị chết chóc gì trong 1000 năm này .. nên khi Satan được thả ra , họ sẽ theo Satan chống lại Chúa … và cũng sẽ bị trừng phạt vào thời điểm cuối cùng

 

 

 

 

Mat 22:30

30 Khi người ta sống lại từ kẻ chết thì không còn cưới vợ gả chồng gì nữa cả. Tất cả đều giống như thiên sứ trên trời vậy.

 

Cẩn thận câu này

 

“giống như thiên sứ trên trời” là “không lập gia đình , sanh con cái” … chứ không phải “giống như thiên sứ trên trời”

 

Vậy chúng ta có “sự khác biệt gì với thiên sứ trên trời” ? let’s look at it this way

 

– thiên sứ trên trời là QUÂN ĐỘI CUẢ CHUÁ

– chúng ta là CON CÁI CUẢ CHUÁ

 

Nếu hiểu như vậy , thì chúng ta sẽ thấy “thiên sứ không hề giống chúng ta chút nào cả”

Khi chết rồi , lên thiên đàng , chúng ta cũng không trở thành thiên sứ , hay thiên sứ cũng không trở thành chúng ta

 

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: