Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 16

May 19, 2013

2 cái resurrections trong KT mà chúng ta cần để ý tới “cách nó nói”

 

 

1. Sự sống lại thứ nhất (THE FIRST RESURRECTION)

Khải huyền 20:5

5 Còn những người khác sẽ không sống lại cho đến khi mãn một ngàn năm. Đó là sự sống lại thứ nhất

 

2. Sự chết lại thứ hai (THE SECOND RESURRECTION)

Khải huyền 20:14

14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

 

 

 

 

Để hiểu 2 cái resurrections trên , mình phải hiểu Đa-ni-ên 12:2 .. Ai chết rồi , thì cũng được sống dậy .. nhưng họ không đi tới “1 điểm chung” .. “believers” sống dậy để được sự sống đời đời [Sự sống lại thứ nhất – THE FIRST RESURRECTION] .. còn “unbelievers” sống dậy để bị chết đời đời [Sự chết lại thứ hai – THE SECOND RESURRECTION]

 

Đa-ni-ên 12:2

2 Nhiều người đã chết và được chôn . Một số sẽ sống lại. Một số thức dậy để được sống mãi mãi, nhưng một số thức dậy để chịu hổ nhục đời đời

 

 

 

1. THE FIRST RESURRECTION .. NHỮNG BELIEVERS ĐƯỢC SỐNG LẠI

 

Khải huyền 20:4-6

4 Rồi tôi thấy có các ngôi và những người ngồi trên ngôi được quyền xét xử. Tôi thấy linh hồn của những người đã bị giết vì xưng nhận Chúa Giê-xu và truyền bá lời Thượng Đế. Họ chưa bái lạy con vật hay hình tượng nó và chưa nhận dấu của nó trên trán hay trên tay. Họ được sống lại để cai trị với Chúa Cứu Thế trong một ngàn năm.

5 Còn những người khác sẽ không sống lại cho đến khi mãn một ngàn năm. Đó là sự sống lại thứ nhất.

6 Phúc cho người nào được dự phần trong sự sống lại thứ nhất vì sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Họ sẽ làm thầy tế lễ cho Thượng Đế, cho Chúa Cứu Thế và sẽ cai trị với Ngài trong một ngàn năm.

 

 

Luca 14:14

14 Như thế anh mới được phước vì những người ấy không có cách gì để trả bữa lại cho anh. Nhưng anh sẽ được đền đáp, lúc những người nhân đức sống lại từ trong kẻ chết.”

 

 

Giăng 5:29

29 Họ sẽ bước ra khỏi mộ. Ai làm lành sẽ sống dậy để được sống đời đời, còn ai làm ác cũng sẽ sống dậy để chịu kết tội.

 

 

THE FIRST RESURRECTION … XÃY RA TẠI NHIỀU THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU

 

1 Cô-rinh-tô 15:20 .. Jesus resurrects đầu tiên nhất

20 Nhưng Chúa Cứu Thế đã thật sống lại từ trong kẻ chết—Ngài là người đầu tiên và là bằng chứng cho thấy rằng những người đã qua đời sẽ sống lại.

 

 

Mat 27:52-53 .. Các thánh đồ resurrect

52 Mồ mả mở ra và nhiều con dân thánh của Thượng Đế đã qua đời từ lâu sống lại.

53 Họ ra khỏi mồ sau khi Chúa Giê-xu sống lại và đi vào thành thánh, xuất hiện cho nhiều người thấy.

 

 

1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:16 .. những believers resurrect vào sự kiện “The Rapture”

16 Sẽ có tiếng kêu lớn khi Chúa từ thiên đàng trở lại, cùng với tiếng thiên sứ trưởng và tiếng kèn vang dội của Thượng Đế. Lúc ấy những tín hữu đã qua đời sẽ sống lại trước hết.

 

 

Khải huyền 20:4 .. “thế hệ thứ 2” resurrect khi bước vào “The Millenial Kingdom”

4 Rồi tôi thấy có các ngôi và những người ngồi trên ngôi được quyền xét xử. Tôi thấy linh hồn của những người đã bị giết vì xưng nhận Chúa Giê-xu và truyền bá lời Thượng Đế. Họ chưa bái lạy con vật hay hình tượng nó và chưa nhận dấu của nó trên trán hay trên tay. Họ được sống lại để cai trị với Chúa Cứu Thế trong một ngàn năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THE SECOND RESURRECTION .. DÍNH TỚI “THE SECOND DEATH” .. NHỮNG UNBELIEVERS ĐƯỢC SỐNG LẠI

 

Khải huyền 20:12-15

12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách.

13 Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm.

14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

15 Người nào không có tên trong sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

 

 

Giăng 5:29

29 Họ sẽ bước ra khỏi mộ. Ai làm lành sẽ sống dậy để được sống đời đời, còn ai làm ác cũng sẽ sống dậy để chịu kết tội.

 

 

 

 

3. “THE MILLENIALKINGDOM” là sự kiện chia ra 2 bên

 

Trước sự kiện này , là THE FIRST RESURRECTION , dành cho những believers , để họ có thể sống 1000 năm với Chúa Jesus

Sau sự kiện này , là THE SECOND RESURRECTION , dành cho những unbelievers , đễ họ có thể ra toà phán xét của Chúa “THE GREAT WHITE THRONE JUDGMENT”

 

 

 

 

Thật là 1 điều sung sướng khi mình có thể dự phần vào “THE FIRST RESURRECTION”

Cũng thật là kinh hoàng nếu mình phải nằm trong nhóm “THE SECOND RESURRECTION”

Bỗn phận chúng ta là phải nói cho mọi người biết để họ có thễ tránh được cái kinh hoàng này

 

Giu-đe 1:22-23

22 Hãy tỏ lòng nhân đối với những kẻ đang lưỡng lự.

23 Hãy kéo kẻ khác ra khỏi lửa bỏng để cứu họ. Hãy tỏ lòng nhân cùng niềm lo sợ đối với kẻ khác, gớm ghét cả đến những quần áo ô dơ vì tội của họ

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: