Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 15

May 19, 2013

Khi đọc Khải huyền 20:7-10 , chúng ta thắc mắc “Tại sao Chúa lại thả Satan sau 1000 năm đễ nó tiếp tục đi lường gạt người ta & lập thành 1 đội quân đông đảo chống nghịch lại với Ngài”

 

 

Thứ nhất , chúng ta phải công nhận có nhiều câu hỏi về KT mà chúng ta không thể nào trả lời được .. Chúa dành cái “bí mật” này cho riêng Ngài , rồi 1 lúc nào đó , Ngài mới cho chúng ta hiểu .. Phục truyền luật lệ 29:29 .. Rôma 11:33-36

 

Thứ hai , là con cái Chúa , chúng ta cứ tin Ngài là Đấng Thành Tín , muốn điều tốt cho chúng ta  .. phần của chúng ta cứ việc Vâng Lời Ngài .. vì Ngài hứa “mọi sự hiệp lại làm lợi ích cho KẼ YÊU MẾN ĐỨC CHUÁ TRỜI”Rôma 8:28

 

 

 

 

 

 

– Bắt đầu vô Millenium , chỉ có “believers” mới còn sống

 

– Có 3 nhóm  believers

Nhóm thứ nhất … theo Chúa lúc “The Rapture” .. thế hệ thứ nhất … “glorified bodies”

Nhóm thứ hai … theo Chúa lúc “The Tribulation” .. thế hệ thứ hai … nhưng chết trong thời gian này … “glorified bodies”

Nhóm thứ ba … cũng theo Chúa lúc “The Tribulation” .. thế hệ thứ hai .. nhưng còn sống cho tới “The Second Coming” .. họ vẫn còn “thể xác trần gian , sanh đẻ ra thế hệ thứ ba

 

– Đây là thời gian con người sống trong hoà bình , không phạm tội , dưới sự cai trị của Chúa Jesus ngồi trên ngai David .. hay còn gọi thời gian này là “thiên đàng trần thế”

 

Nhóm thứ ba sanh sôi nãy nở .. “thế hệ thứ ba” ra đời trong “tội lỗi” giống y như chúng ta .. chỉ khác là họ được hưỡng trọn vẹn ơn huệ của Chúa Jesus ..

 

Vì sanh ra trong “tội lỗi” .. nên họ cũng có thể chọn TIN CHUÁ JESUS LÀ CỨU CHÚA CUẢ HỌ .. hay họ cũng có thể QUAY LẠI CHỐNG NGHỊCH CÙNG NGÀI … họ “hằng hà sa số” trong 1000 năm sống với Chúa Jesus

 

– Vào cuối Millenium , Satan được thả ra , nó đi lường gạt và chiêu dụ binh sĩ chống lại Chúa .. KT nói số người theo nó đông như cát biển .. nhưng thật sự ra số này chỉ chiếm “thiểu số” mà thôi .. “thiều số” của những người hưởng phước lộc của Chúa đả đứng lên chống đối lại Ngài .. là chúng ta biết được “tâm địa” của con người là như thế nào .. Giê-rê-mi-a 17:9

 

– Chúa cho chúng ta thấy .. trong 1000 năm , Ngài ban đầy rẩy ơn phước xuống cho loài người .. nhưng vào cuối thời gian này , thì Ngài không chấp nhận 1 tội lỗi nào cả .. Ngài sẳn sàng xử phạt hết tất cả những ai phạm tội , không còn tỏ ra thương xót cho tội nhân … dẩn đến giai đoạn “The Great White Throne Judgment

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng , Chúa cho chúng ta (the believers) 1 bài học quan trọng về Satan .. “Nó là kẻ thù của nhân loại”

 

1. Trong khi Chúa yêu thương chúng ta , thì Satan lại ghét chúng ta

2. Kễ từ khi Satan bắt đầu sa ngã , nó trở thành “kẻ thù của believers” , nó “thuộc loại siêu đẳng” lương lẹo lừa dối loài người

3. Cái duy nhất mà nó có thể ban cho con người được là “sự huỹ hoại và chết chóc”

4. Cuộc tranh chiến giữa Chúa và Satan .. Satan là 1 đối thủ nắm chắc chắn phần bại trong tay , kéo theo những người muốn theo nóChúa muôn đời bao giờ cũng đầy quyền năng , Ngài muốn cho nó ra thì nó ra , Ngài muốn trói nó thì nó chỉ biết ngồi ủ rủ thôi chứ chẳng làm được gì .. giống như chuyện Tribulation , Ngài cho nó 7 năm , thì nó có 7 năm muốn làm gì thì làm .. tới lúc Ngài xuống , lưởi gươm trong miệng Ngài hạ gục nó ngay .

 

 

 

Trở lại câu hỏi “Vì sao Ngài thả Satan ra?”

 

Theo cá nhân Vân suy nghĩ (không biết có đúng không)

 

– Chúa không độc tài

– Ngài cho chúng ta có quyền lựa chọn “làm đúng hay làm sai”

– Nếu làm đúng thì nhận phần thưởng xứng đáng

– Còn nếu làm sai , thì sẽ bị khiển trách hay trừng phạt

 

– Nếu chỉ có mình Chúa , mà không có Satan , thì chúng ta chỉ có 1 con đường , chúng ta không có sự lựa chọn , đôi khi chúng ta “đi trên con đường” mà mình “không muốn đi” , rồi bất đắc dĩ chúng ta phải vào “thiên đàng” , mặc dù chúng ta lại muốn xuống “địa ngục

 

– Chúa có muốn chúng ta “bất đắc dĩ theo Ngài đi vào thiên đàng không ?”

Ngài cho chúng ta chọn lựa … “Nghe Lời Ngài” thì được vào thiên đàng … “Cải Lời Ngài” thì theo Satan bị ném vào địa ngục

 

– Để rồi .. nếu có ai xứng đáng vào thiên đàng .. thì sẽ được ở cạnh Ngài .. vui sướng khi được gần gũi Ngài

– Còn nếu ai không xứng đáng .. thì sẽ xa cách Ngài … đau khổ khi phải ở cùng chung cư với Satan

 

– Khen ngợi Chúa đời đời , vì Ngài không bao giờ độc tài , nhưng Ngài công bình , thương yêu , nhưng cũng thạnh nộ … JUSTICE , LOVE , WRATH ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khải huyền 20:7-10

7 Cuối một ngàn năm thì Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục.

8 Nó sẽ đi phỉnh dỗ các dân trên đất—dân Góc và dân Ma-góc—để tập họp họ lại chuẩn bị chiến tranh. Chúng nó đông như cát bờ biển.

9 Đạo quân của Sa-tăng tràn qua mặt đất và bao vây doanh trại của dân Thượng Đế và thành yêu dấu của Ngài. Nhưng lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt chúng nó.

10 Còn Sa-tăng là kẻ phỉnh dỗ chúng bị ném vào hồ lửa diêm sinh nơi có con vật và tiên tri giả đã bị ném. Chúng sẽ bị trừng phạt khổ sở ngày đêm cho đến đời đời.

 

 

 

Rôma 11:33-36

33 Sự giàu có của Thượng Đế vô cùng bao la, sự khôn ngoan và hiểu biết của Ngài thật vô hạn! Không ai có thể giải thích, phê phán hay hiểu được đường lối Ngài.

34 Như Thánh Kinh nói, “Ai biết được ý Chúa, hoặc cố vấn cho Ngài?”

35 “Ngài không chịu ơn ai, mà cũng không phải trả ơn cho ai cả.”

36 Thượng Đế đã tạo nên muôn loài, mọi vật được sống còn là nhờ Ngài và vì Ngài. Nguyền vinh hiển thuộc về Ngài đời đời! A-men.

 

 

 

Phục truyền luật lệ 29:29

29 Có một số điều CHÚA là Thượng Đế chúng ta giữ kín, nhưng cũng có một số điều Ngài cho chúng ta biết. Những điều đó thuộc về chúng ta và con cái chúng ta mãi mãi để chúng ta làm theo mọi điều luật nầy.

 

 

 

Rôma 8:28

28 Chúng ta biết mọi việc hợp lại đều mang lợi ích đến cho những ai yêu mến Thượng Đế, là những người Ngài đã gọi, theo mục đích của Ngài.

 

 

 

Khải huyền 19:17-21

17 Sau đó tôi thấy một thiên sứ đứng giữa mặt trời. Người kêu lớn cùng các loài chim đang bay giữa trời rằng, “Hãy đến nhóm lại dự tiệc lớn của Thượng Đế

18 để các ngươi ăn thịt các vua, các quan tướng, các người thế lực, ngựa và người cỡi cùng xác của mọi người—từ tự do đến nô lệ, cả lớn lẫn nhỏ.”

19 Rồi tôi thấy con vật và các vua trên đất. Các đạo quân chúng nó tập họp lại để tranh chiến cùng người cỡi ngựa và đạo quân Ngài.

20 Nhưng con vật bị bắt cùng với tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ cho nó. Tiên tri giả đã dùng các phép lạ để phỉnh gạt những người có dấu của con vật và thờ lạy hình tượng nó. Tiên tri giả và con vật bị ném vào lò lửa diêm sinh.

21 Các đạo quân chúng nó đều bị giết bằng lưỡi gươm thò ra từ miệng người cỡi ngựa còn tất cả các chim trời ăn xác chúng nó no nê.

 

 

 

 

Giê-rê-mi-a 17:9

9 Lòng con người ác độc hơn mọi thứ, không chữa trị được. Không ai hiểu được.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: