Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 17

May 20, 2013

Khải huyền 20:15 nói về “SỔ SỰ SỐNG”

Khải huyền 20:15

15 Người nào không có tên trong “SỔ SỰ SỐNG” đều bị ném xuống hồ lửa

 

 

 

 

Vậy mình tìm hiểu xem “SỔ SỰ SỐNG” là gì ?

 

Sổ Sự Sống là danh sách những người được chọn vào thiên đàng sống đời đời với Chúa  .. những người “được cứu” … được đề cập trong những đoạn KT như .. Khải huyền 3:5 , 20:12 , 13:8 , 21:27 .. Phi-líp 4:3 … bên tiếng anh được gọi là “The Book of LifeThe Lamb’s Book of Life

 

 

 

 

 

 

Làm sao biết chắc mình có tên trong “SỔ SỰ SỐNG” ?

 

1. Tin nhận Chúa Jesus làm Chúa Cứu Thế của đời mình

 

2. Vâng Lời Chúa …. (đầu tiên là phải “ĐỌC KINH THÁNH” thì mới biết Chúa muốn mình làm gì .. “ĐỌC” thôi không đủ , mà chúng ta phải “LÀM” theo những gì Ngài dạy nữa)

 

3. Làm theo Ý CHUÁ , chứ không theo Ý MÌNH …. (bản năng tự nhiên khiến mình làm những gì mình thích .. nhưng đôi khi MÌNH PHẢI LÀM NHỮNG GÌ MÌNH KHÔNG THÍCH , ĐỂ ĐƯỢC THEO Ý CHUÁ .. đừng bao giờ nghĩ MÌNH THÍCH CÁI GÌ THÌ CHÚA THÍCH CÁI ĐÓ .. chưa chắc như vậy đâu)

 

Giăng 3:16

16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

 

Luca 6:46

46 Tại sao các ngươi gọi ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ mà không làm theo điều ta dạy?

 

 

Gia-cơ 1:22-25

22 Hãy làm theo lời dạy của Thượng Đế, vì nếu chỉ nghe mà không làm, thì chỉ tự gạt mình thôi.

23 Kẻ nào nghe lời Thượng Đế mà không làm theo, giống như người soi gương,

24 trông thấy mặt mình rồi bỏ đi, quên mất mặt mình ra sao.

25 Nhưng người hạnh phúc thật là người học hỏi kỹ càng luật pháp toàn vẹn của Thượng Đế để giải thoát con người, họ tiếp tục học mãi. Họ không quên điều mình nghe, nhưng làm theo lời dạy của Thượng Đế.

1 Phi-e-rơ 3:17

17 Thà chịu khổ vì làm lành còn hơn chịu khổ vì làm ác, nếu đó là ý muốn Thượng Đế.

 

 

 

 

 

 

Khi tên mình đả có trong Sỗ Sự Sống rồi , thì không bao giờ tên mình bị xoá đi .. nên nhớ 1 điều “để tên mình có trong Sỗ này , là mình phải có ĐỨC TIN THẬT – MUỐN LÀM CHUÁ VUI LÒNG .. chứ không phải tin theo kiểu MUỐN LÀM MÌNH VUI LÒNG , thì tên mình sẽ không có trong Sổ Sự Sống ngay từ lúc ban đầu rồi”

 

Khải huyền 3:5

5 Kẻ nào thắng cũng sẽ được mặc áo trắng như họ. Ta sẽ không xóa tên họ khỏi sách sự sống nhưng sẽ nhìn nhận họ là những người của ta trước mặt Cha ta và các thiên sứ.

 

 

 

 

 

1 người có “ĐỨC TIN THẬT” không bao giờ nên nghi ngờ về “sự cứu rổi của mình trong Đức Chúa Jesus Christ”

 

Giăng 10:28-30

28 Ta cho chúng nó sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ chết, cũng không ai có thể giật chúng khỏi tay ta.

29 Cha ta đã cho ta các chiên ấy. Ngài lớn hơn tất cả mọi loài , không ai có thể cướp chúng khỏi tay Cha ta.

30 Ta với Cha là một.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: