Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 18

May 20, 2013

Có phải ai nói “Tôi tin Chúa” là tên họ đều nằm trong “Sổ Sự Sống” không ?

 

 

Câu trả lời là … Không

 

 

Vậy đối với “believers” , làm sao biết tên họ có nằm trong “Sổ Sự Sống” ?

 

 

Để đơn giản , chúng ta phải biết có 2 loại “believers”

 

1. nói tôi tin Chúa , nhưng khi gặp hoạn nạn , gặp thử thách trong đời sống , thì họ vấp ngã té nhào , mất đức tin … những người này KHÔNG CÓ ĐỨC TIN THẬT .. nên tên họ “từ đầu tới cuối” không hề có trong “Sổ Sự Sống”

2. nói tôi tin Chúa , nhưng khi gặp hoạn nạn , gặp thử thách trong đời sống, thì họ trông cậy nương tựa vào Chúa để Ngài giúp họ vượt qua , mặc dù chuyện gì xãy tới , họ cũng một lòng tin Chúa , không hề thay đổi .. những người này CÓ ĐỨC TIN THẬT .. nên tên họ “từ ban đầu” đả nằm trong “Sổ Sự Sống”

 

Mà 1 khi đả vô Sổ này rồi , thì họ sẽ không bao giờ mất “Sự cứu rỗi”

 

Nên chúng ta cần phân biệt 2 nhóm người này .. và cũng cần biết mình thuộc vào nhóm nào

 

 

 

Luca 8:5-8 , 11-15

5 “Có một nông gia kia đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hột rơi trên đường. Người qua kẻ lại dẫm lên rồi chim đáp xuống ăn hết.

6 Một số rơi trên đất đá, khi bắt đầu nẩy mầm thì chết héo vì thiếu nước.

7 Một số rơi giữa cỏ gai, cỏ gai cùng mọc lên chèn ép cây non.

8 Còn một số rơi trên đất tốt, mọc lên và sinh ra hàng trăm hột khác.” Sau khi kể chuyện ấy xong, Ngài kêu lên, “Ai nghe ta được hãy lắng tai nghe!”

 

11 Ý nghĩa ngụ ngôn nầy như sau: Hột giống là lời của Thượng Đế.

12 Hột rơi bên đường đi giống như những người nghe lời dạy của Thượng Đế, nhưng quỉ dữ đến cướp lời ấy khỏi lòng họ, để họ không tin và được cứu.

13 Hột rơi trên đá giống như những người nghe lời dạy của Thượng Đế và vui vẻ tiếp nhận, nhưng không để lời đó thấm sâu vào lòng. Họ chỉ tin hời hợt một thời gian thôi, đến khi gặp khó khăn liền bỏ cuộc.

14 Hột rơi nhằm bụi gai giống như những người nghe lời dạy của Thượng Đế, nhưng lại để những lo lắng, giàu sang và vui thú đời nầy khiến họ không thể lớn lên và kết quả  được.

15 Còn hột rơi trên đất tốt giống như những người nghe lời dạy của Thượng Đế với tấm lòng chân thành, vâng theo lời đó và dần dần kết quả.

 

 

Gia-cơ 1:12

12 Ai bị cám dỗ mà còn đứng vững, hãy vui mừng; vì sau khi đã chứng tỏ đức tin mình thì Thượng Đế sẽ ban thưởng cho họ sự sống đời đờiđiều Ngài đã hứa cho những ai yêu mến Ngài.

 

 

 

Khải huyền 3:5

5 Kẻ nào thắng cũng sẽ được mặc áo trắng như họ. Ta sẽ không xóa tên họ khỏi sách sự sống nhưng sẽ nhìn nhận họ là những người của ta trước mặt Cha ta và các thiên sứ.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: