Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 19b

May 20, 2013

 

Có sự tranh cải trong nhóm Christians

 

Nhóm thứ nhất cho rằng có 3 lần judgments xảy ra trong 3 thời điểm khác nhau

 

 

 

1. Toà xữ “chiên và dê .. the sheep and the goats .. mọi quốc gia” .. xảy ra sau “The Tribulation” nhưng trước “The Millenium” .. để coi “ai được bước vào The Millenium

 

Mat 25:31-36

31 Con Người sẽ trở lại trong vinh quang cùng với các thiên sứ. Ngài sẽ làm Vua ngự trên ngôi.

32 Mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhóm họp trước mặt Ngài. Ngài sẽ phân họ ra làm hai nhóm, như người chăn chia chiên với dê riêng ra.

33 Ngài sẽ để chiên bên phải và dê bên trái.

34 Rồi Ngài sẽ nói với những người bên phải rằng, ‘Hãy lại đây, những người được Cha ta ban phước! Hãy nhận lãnh nước mà Thượng Đế đã dành cho các ngươi từ lúc tạo thành trời đất.

35 Vì khi ta đói, các ngươi cho ta ăn. Ta khát, các ngươi cho ta uống. Ta cô đơn và xa nhà các ngươi tiếp rước ta.

36 Ta không có quần áo, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi chăm sóc ta. Ta bị tù các ngươi viếng thăm ta.’

 

 

 

 

2. Toà xữ “chỉ the believers” .. còn được gọi là The Judgment Seat [bema] of Christ .. xảy ra trong thời gian “The Millenium”believers sẽ nhận phần thưởng “nhiều ít” tuỳ theo những việc gì họ làm

 

2 Cô-rinh-tô 5:10

10 Tất cả chúng ta đều sẽ trình diện trước Chúa Cứu Thế để chịu xét xử. Mỗi người sẽ nhận lãnh điều mình đáng lãnh do những việc tốt hay xấu mình làm trong thân xác nầy.

 

 

 

 

3. Toà xữ “chỉ the unbelievers” .. còn được gọi là The Great White Throne Judgment .. xãy ra sau “The Millenium”tuỳ theo việc họ làm , và dỉ nhiên tất cả đều được đưa vào lò lữa đời đời

 

Khải huyền 20:11-15

11 Rồi tôi thấy một ngai trắng và lớn cùng Đấng ngự trên ngai. Trước mặt Ngài trời đất trốn mất hết.

12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách.

13 Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm.

14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

15 Người nào không có tên trong sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

 

 

 

(to be continued)

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: