Skip to content

Những trẻ em hay người bị tâm thần chết xong thì họ sẽ đi đâu?

May 21, 2013

 

Như chúng ta đả biết “Ai tin vào Chúa Jesus thì sẽ được vào Thiên đàng”

 

thứ nhất , mình phải  biết đây là “ĐỨC TIN THIỆT , chứ không phải ĐỨC TIN CHÓT LƯỠI ĐẦU MÔI

 

thứ hai , mình phải biết “ĐỨC TIN CHÓT LƯỠI ĐẦU MÔI” là … “NÓI TIN , nhưng HÀNH ĐỘNG THÌ  KHÔNG TIN” … hay “NẾU CÓ GẶP GIAN LAO KHÓ KHĂN , THÌ NIỀM TIN CẤT CÁNH BAY ĐI

 

Luca 6:46

46 Tại sao các ngươi gọi ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ mà không làm theo điều ta dạy?

 

 

Câu hỏi đặt ra là

 

1. Những đứa bé chết khi nó chưa hiểu gì về Chúa .. thì nó sẽ đi đâu ?

 

2. Những người bị bịnh (mentally retarded , mentally challenged) chết .. thì họ sẽ đi đâu ?

 

 

 

Kinh thánh hoàn toàn không nói gì về những trường hợp này .. nhưng chúng ta biết Chúa là Đấng Công Bình và Thương Xót .. Ngài sẽ biết xử sự sao cho “mọi trường hợp”

 

Có nhiều người 7-8 tuổi là họ đả hiểu được cái này cái kia .. nhưng cũng có những người 14-15 tuổi mới hiểu được .. nên chúng ta không dựa theo tuổi , mà nói về “THE AGE OF ACCOUNTABILITY” .. tuỳ theo người đó ở mấy tuổi họ hiểu được vấn đề

 

Rôma 14:12

12 Cho nên mỗi người chúng ta sẽ trả lời với Thượng Đế.

(So then each of us will give an account of himself to God)

 

 

 

 

 

 

Ở đây có vài câu KT cho mình suy nghĩ .. Chúa có nói gì dính líu tới đề tài này không nha

 

Phục truyền luật lệ 1:39

39 Con cháu các ngươi hiện tại chưa biết phân biệt phải trái mà các ngươi nghĩ rằng sẽ bị bắt, chúng nó sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban xứ đó cho chúng nó. Chúng nó sẽ nhận đất đó làm tài sản mình.

 

 

Mat 19:14

14 Nhưng Chúa Giê-xu bảo rằng, “Hãy để các trẻ thơ đến với ta, đừng ngăn trở, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng nó.”

 

 

Mat 18:3

3 Rồi Ngài nói, “Ta bảo thật, các con phải thay đổi và trở nên giống như trẻ thơ. Nếu không các con không thể vào Nước Trời được đâu.

 

 

Luca 23:34

34 Chúa Giê-xu cầu nguyện, “Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm gì.”

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: