Skip to content

Làm sao để AN CƯ LẠC NGHIỆP ?

June 18, 2013

Đầu tiên , chúng ta tìm hiểu xem .. AN CƯ LẠC NGHIỆP có thật sự xãy ra không ?

Câu trả lời là .. Tạm thời thì có thể có .. nhưng Lâu dài thì không thể nào có được

Người tin Chúa hay người không tin Chúa .. đều sẽ gặp những chuyện xảy ra trong đời sống của họ .. chứ không phải nói “tôi tin Chúa” là tôi không hoạn nạn .. còn “bạn không tin Chúa” là bạn sẽ gặp hoạn nạn

 

 

 

 

 

Câu hỏi thứ nhất “Tại sao Chúa để cho CON CÁI CỦA NGÀI gặp hoạn nạn?”

– Vì có gặp hoạn nạn , thì họ mới thông cảm , và có thể an ũi được những người trong cơn hoạn nạn

– Vì có gặp hoạn nạn , thì họ mới gần gũi Chúa , cầu nguyện với Ngài , thông công với Ngài thường xuyên hơn … để rồi khi chết đi , họ sẽ được về Thiên đàng sống bên cạnh Ngài

– Vì có gặp hoạn nạn , họ mới biết “trần gian này đau khổ” , mà họ trông ngóng về “thiên đàng sung sướng vĩnh cửu” .. chứ nếu không , họ nghĩ “oh , trần gian này sướng quá , tội gì mà nghĩ tới thiên đàng làm gì cho mệt” .. tới lúc chết đi , họ sẽ bị ném vào hoả ngục

– Chúa bao giờ cũng yêu thương Con Cái của Ngài .. Ngài cho họ gặp hoạn nạn , nhưng họ không đơn thân độc mã đối diện với hoạn nạn , mà có Ngài bên cạnh , nâng đở dìu dắt họ … bên cạnh đó , Ngài muốn họ gần gũi Ngài .. vì không ai tránh được cái chết .. nếu họ không gần gũi Ngài , chết xong họ sẽ bị đưa vào hoả ngục .. nhưng nếu họ gần gũi Ngài , chết xong họ sẽ được sung sướng bên cạnh Ngài

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi thứ hai “Chuyện gì sẽ xãy ra cho những người KHÔNG TIN CHÚA khi họ gặp hoạn nạn”

– Dĩ nhiên là họ sẽ không biết cầu nguyện , không biết trông cậy vào Chúa .. nên họ sẽ phải đối diện với hoạn nạn “1 mình họ”

– Chưa nói tới .. chết xong , họ cũng sẻ lạc lỏng bước vào hoả ngục .. nói chung , câu chuyện của họ rất ngắn , không có “hy vọng” gì để mà nói

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: