Skip to content

Địa ngục

May 20, 2013

 

Có nhiều người tin vào “có thiên đàng” hơn là tin vào “có địa ngục”

Dựa vào Kinh thánh , “thiên đàng và địa ngục” đều là 2 nơi  thật sự có

KT nói rất rỏ “địa ngục là nơi trừng phạt những unbelievers , sau toà án cuối cùng của Chúa”

 

 

Tất cả mọi người chúng ta đều phạm tội với Chúa

Rôma 3:23

23 Mọi người đều phạm tội, không đáng hưởng vinh hiển của Thượng Đế. 24 Mọi người phải hòa thuận lại với Ngài qua ân phúc của Ngài, đó là một quà tặng từ Thượng Đế. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, loài người được tha tội.

 

 

Sự trừng phạt đúng đắn cho tội lỗi đó chính là “Sự chết đời đời trong địa ngục”

Rôma 6:23

23 Ai phạm tội thì phải lãnh tiền công của tội lỗi—đó là sự chết. Nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống đời đời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

 

 

 

 

Vì tội lỗi của chúng ta là chống nghịch cùng với Chúa .. mà Chúa là Đấng hằng hữu , đời đời .. nên hình phạt của chúng ta cũng sẽ đời đời

Thi thiên 51:4

4 Tôi đã phạm tội với riêng Chúa; làm điều Chúa ngăn cấm. Ngài rất công minh khi phán xử, và phán quyết Ngài dành cho tôi rất công bằng.

 

 

 

 

Những KT diển tả về địa ngục

 

Mat 25:41

41 Sau đó Vua sẽ bảo với những người bên trái, ‘Hãy đi khuất mắt ta, những người bị Thượng Đế nguyền rủa. Hãy đi vào lửa đời đời đã được chuẩn bị cho ma quỉ và các thiên sứ của nó.

 

 

Mat 3:12

12 Ngài sẽ sàng lúa , tách lúa và trấu ra. Ngài chứa lúa vào kho, còn trấu thì đốt hết trong lửa không bao giờ tắt.”

 

 

Đa-ni-ên 12:2

2 Nhiều người đã chết và được chôn . Một số sẽ sống lại. Một số thức dậy để được sống mãi mãi, nhưng một số thức dậy để chịu hổ nhục đời đời.

 

 

Mác 9:44-49

44 45 Còn nếu chân xui cho các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì chẳng thà mất một phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục.

46 47 Nếu mắt xui cho các con phạm tội, hãy móc nó đi! Chẳng thà mất một mắt mà được vào Nước Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục.

48 Hỏa ngục là nơi sâu bọ không hề chết, lửa không hề tắt.

49 Mọi người sẽ bị muối bằng lửa .

 

 

 

2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:9

9 Ở mọi nơi ai nấy đều khen ngợi cách anh chị em tiếp đãi khi chúng tôi đến. Họ cũng nói đến việc anh chị em từ bỏ “sự thờ cúng thần tượng” và trở về “phục vụ Chúa chân thật và hằng sống”.

 

 

Khải huyền 14:10-11

10 sẽ phải uống rượu phẫn nộ của Thượng Đế đã được pha rất mạnh trong ly của Ngài. Người ấy sẽ bị khốn khổ trong lửa diêm sinh trước mặt các thiên sứ thánh và Chiên Con.

11 Khói của sự khốn khổ họ sẽ bốc lên cho đến đời đời. Dù ngày hay đêm sẽ không có lúc nào nghỉ ngơi cho những kẻ thờ con vật, thờ tượng nó hay có ghi dấu của tên nó trên người.”

 

 

Khải huyền 20:10

10 Còn Sa-tăng là kẻ phỉnh dỗ chúng bị ném vào hồ lửa diêm sinh nơi có con vật và tiên tri giả đã bị ném. Chúng sẽ bị trừng phạt khổ sở ngày đêm cho đến đời đời.

 

 

Mat 25:46

46 Rồi họ sẽ đi vào sự trừng phạt đời đời, còn những người nhân đức sẽ đi vào sự sống đời đời.”

 

 

Thi thiên 76:10

10 Mọi người ca ngợi Ngài vì cơn giận Ngài nghịch lại điều ác. Ngài ngăn không để những kẻ thoát khỏi cơn giận Ngài làm ác nữa.

 

 

Phục truyền luật lệ 32:33-35

33 Rượu chúng như nọc rắn, như nọc độc rắn hổ mang.

34 Ta đã để dành điều nầy, và khóa cất trong kho ta.

35 Ta sẽ trừng phạt những kẻ làm quấy, ta sẽ báo trả chúng. Trước sau bước chân chúng sẽ vấp ngã, vì ngày khốn đốn chúng đã gần kề, và sự hình phạt chúng sẽ đến rất nhanh.”

 

 

Giăng 3:16 , 18 , 36

16 Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

18 Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế.

36 Ai tin Con thì được sống đời đời; còn ai không vâng phục Con thì sẽ chẳng có sự sống, trái lại cơn thịnh nộ của Thượng Đế hiện đang đè nặng trên người ấy.”

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: