Skip to content

Thiên đàng b

May 20, 2013

 

Thiên đàng sẽ như thế nào ?

 

“Trời mới và đất mới” … the new earth .. giống như thưỏ ban đầu , Chúa vừa mới dựng nên vườn Eden , khi chưa có tội lổi xâm nhập vào thế giới loài người

“Sông nước sự sống” trong suốt như pha lê chảy ra từ ngôi Thượng Đế và ngôi Chiên Con

“Phố thành”

“Đường”

“Cây sự sống” mọc hai bên bờ sông … “Trái , Lá”

“Có thời gian” .. năm , tháng

– Cũng không còn đêm nữa .. không cần ánh sáng đèn hay mặt trời .. vì Thượng Đế là ánh sáng cho họ .. còn họ sẽ làm vua cai trị đến muôn đời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sẽ được vào thiên đàng ?

 

Chỉ những người có tên trong sách Chiên Con mới được phép vào thành thôi

Kẻ nào thắng sẽ nhận được các ân phúc ấy => là những kẻ có Niềm Tin từ lúc ban đầu .. sau khi vượt qua bao nhiêu gian lao thử thách của thế gian .. vẫn còn giữ chặt Niềm Tin cho tới giờ phút cuối cùng

Chúa sẽ làm Thượng Đế của họ, và họ sẽ làm con cái của Chúa

Chúa Thượng Đế Toàn Năng và Chiên Con là đền thờ của thành

Các dân trên thế giới

Các vua trên đất .. ám chỉ những người nhận được phần thưởng của mình .. dự phần cai trị trên thiên đàng

– Họ sẽ nhìn mặt Ngài .. trán họ ghi tên Ngài.

Phúc cho kẻ nào giặt áo mình để họ được quyền ăn trái cây sự sống và được phép đi qua cổng vào thành.

 

 

 

 

 

 

Thành thánh Jerusalem sẽ “nguy nga” như thế nào ?

 

– Thành thánh Giê-ru-sa-lem từ thiên đàng của Thượng Đế ngự xuống

– Cô dâu là vợ của Chiên Con

– Thành sáng rực do vinh hiển Thượng Đế , chói như bửu ngọc , giống như bích ngọc , trong như pha lê

 

12 cái cửa .. mỗi cửa có 1 thiên sứ gác .. trên mỗi cửa có “khắc tên 1 trong 12 chi tộc của Israel” .. 3 cửa hướng Đông .. 3 hướng Tây .. 3 hướng Nam .. 3 hướng Bắc

– Tường thành xây trên 12 tãng đá nền .. trên mỗi tảng đá có “khắc tên 1 trong 12 sứ đồ của Chúa Jesus ..

 

Thành xây hình vuông .. chiều dài = chiều rộng = chiều cao = 1,400 miles = 2,253 km = phân nữa chiều ngang của nước Mỹ … đây chỉ là CAPITAL CUẢ THIÊN ĐÀNG , chứ không phải diện tích của cả thiên đàng .

– Tường dầy 216 feet = 65.8 m .. làm bằng “bích ngọc”

 

Tường làm bằng “bích ngọc”

Thành xây bằng “vàng ròng”, giống như thủy tinh trong suốt.

Nền làm bằng “đủ thứ ngọc” .. bích ngọc , lam bửu thạch , lục mã não , lục bửu thạch , hồng ngọc , hồng bửu thạch , hoàng ngọc , ngọc thủy thương , ngọc hồng bích , ngọc phỉ túy , ngọc da cam , ngọc tử bửu .

12 cửa làm bằng mười hai hột ngọc trai khổng lồ , nguyên khối.

Đường thì làm toàn bằng vàng ròng , trong vắt như thủy tinh .

 

– Thành cũng không cần mặt trời , mặt trăng chiếu sáng … Sự vinh hiển của Thượng Đế là ánh sáng cho thành và Chiên Con là đèn của thành.

– Các cổng thành chẳng bao giờ đóng … vì ở đó không còn có đêm nữa.

 

 

 

 

 

Chúa sẽ ở giữa dân Ngài

 

– không còn nước mắt

– không còn chết chóc , buồn thãm , khóc lóc , đau đớn

– Ngài sẽ làm mới mọi việc

– Ngài sẽ tặng không “nước từ suối sự sống” cho “kẻ nào khát”

 

 

 

 

 

Guess what , có cả “Ăn Uống”

 

Mat 8:11

11 Nhiều người sẽ đến từ phương Đông, phương Tây ngồi dự tiệc với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Trời.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: