Skip to content

Phong thuỷ

June 17, 2013

Nhiều người Việt chúng ta tin vào phong thuỷ . Họ nghĩ “theo phong thuỷ, thì sẽ được an cư lạc nghiệp, sẽ tránh cái xui để có cái may” . Có thật sự như vậy không ?

Số mạng con người đơn giản như vậy thôi sao ? Chỉ tin vào 2 chữ “PHONG THUỶ” MADE IN CHINA , là người ta có giải đáp cho những khó khăn thử thách trong đời sống ?

Nếu thật sự như vậy , PHONG THUỶ phải được ..

– đem vào “trường học” cho mọi người có kiến thức căn bản sống sao cho được “may mắn”
– đem vào “luật” cho mọi gia đình “an cư lạc nghiệp” , để “dân giàu , nước mạnh”
– đem vào “guồng máy chính phủ” để đất nước không còn những chuyện như “thất nghiệp , chiến tranh .. và nhiều sự bế tắc khác nữa”

Nhưng tại sao , PHONG THUỶ MADE IN CHINA lại không có những vị trí đứng này ? vì nó chỉ là TIN DỊ ĐOAN TRONG CÁI THẾ KỸ 21 này mà thôi

Chúng ta hãy coi Kinh Thánh nói gì về QUYỀN TỂ TRỊ CUẢ CHUÁ .. MÀ NẾU CHUÁ LÀ ĐẤNG TỂ TRỊ , THÌ TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG TIN TƯỞNG , KHÔNG TỚI NGÀI CẦU XIN .. mà chúng ta lại tin vào đồ MADE IN CHINA ?

Mat 5:3 .. Phúc cho những ai CHỈ LỆ THUỘC , TRÔNG CẬY VÀO GOD , KHÔNG AI NGOÀI GOD

(God blesses those WHO DEPEND ONLY ON HIM)

Roma 8:28 .. Chúng ta biết MỌI VIỆC HỢP LẠI ĐỀU MANG LỢI ÍCH ĐẾN CHO NHỮNG AI YÊU MẾN THƯỢNG ĐẾ , là những người Ngài đã gọi, theo mục đích của Ngài

(God is always at work FOR THE GOOD OF EVERYONE WHO LOVES HIM . THEY ARE THE ONE GOD HAS CHOSEN FOR HIS PURPOSES)

Châm ngôn 19:21 .. Con người có nhiều dự tính , nhưng chỉ có chương trình của Chúa là thành tựu mà thôi

(We may make a lot of plans , but THE LORD WILL DO WHAT HE HAS DECIDED)

Mat 19:26 … Chúa Giê-xu nhìn họ đáp, “Việc đó CON NGƯỜI LÀM KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU .. NHƯNG THƯỢNG ĐẾ LÀM ĐƯỢC MỌI VIỆC.”

(Jesus looked straight at them and said “THERE ARE SOMETHING THAT PEOPLE CAN NOT DO , BUT GOD CAN DO ANYTHING)

Cái này mới là “cái mà chúng ta càng suy nghĩ nhiều hơn” … Chúa lấy hết “credits” cho những gì xảy ra trong đời sống chúng ta

Ê sai 45:7I create LIGHT & DARKNESS , HAPPINESS & SORROW … I , THE LORD , DO ALL OF THIS

http…n=BPT

Thi thiên 33:18-19 .. Nhưng CHÚA chăm sóc người kính sợ Ngài , và kẻ đặt hi vọng nơi tình yêu Ngài .. Ngài cứu họ thoát chết và giữ gìn sinh mạng họ trong cơn đói kém.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: