Skip to content

Những gì xãy ra xa hơn cuộc sống hiện tại của chúng ta

May 27, 2013

1. Ngày Phán Xét là khoá chốt ở đây

– Trước NPX .. những người chết rồi đi vào Sheol (Hades) .. không còn cơ hội để tin Chúa nữa , họ chỉ ở đó chờ tới ngày này
– Sau NPX .. mới có “Heaven & Hell” … đời đời
Ngày này không 1 ai biết được , chỉ có Đức Chúa Trời mới biết , nên đừng nghe ai nói nhãm nhí ngày này là NPX hay ngày kia là NPX

 

 

 

2. Sheol hay Hades

– chia ra làm 2 bên , cách nhau bởi cái hố sâu , bên này không qua được bên kia , gọi là “Great Chasm hay Great Gulf”
– 1 bên dành cho “believers” , được gọi là “Paradise hay Abraham’s Bosom” .. mà Chúa Jesus chết 3 ngày thì có tới đây
– 1 bên dành cho “unbelievers” , được gọi là “Torment hay Tartarus”

http://www.openbible.info/topics/sheol

 

3. Làm sao biết được khi nào gần tới NPX

– chiến tranh
– động đất
– đói kém
– tội ác càng lúc càng nhiều hơn
– Tin Lành được giãng ra ở khắp mọi nơi

Mat 24:3-14 .. Sau đó, lúc Chúa Giê-xu đang ngồi trên núi Ô-liu, thì các môn đệ đến hỏi riêng Ngài rằng, “Xin thầy cho chúng con biết chừng nào những chuyện ấy xảy đến? Và có dấu hiệu gì cho thấy thầy sắp trở lại và tận thế không?”
Chúa Giê-xu đáp, “Hãy cẩn thận, đừng để ai phỉnh gạt các con. Nhiều người sẽ mạo danh ta đến xưng rằng, ‘Ta là Đấng Cứu Thế,’ và họ sẽ lường gạt nhiều người.
Các con sẽ nghe về giặc giã và tiếng đồn về giặc nhưng đừng hoảng hốt. Những việc ấy phải đến, nhưng chưa phải tận thế đâu.
Nước nầy sẽ chống nước khác, vương quốc nầy nghịch vương quốc nọ. Sẽ có những thời kỳ đói kém và động đất ở nhiều nơi.
Những biến cố ấy chẳng khác nào những nỗi đau đớn bắt đầu trước khi sinh nở.
Người ta sẽ bắt các con, làm hại các con và giết các con nữa. Mọi người sẽ ghét các con vì các con tin ta.
Lúc đó, lắm người sẽ mất niềm tin, đâm ra phản bội nhau và ghen ghét nhau.
Nhiều tiên tri giả sẽ đến và dụ dỗ người ta tin những điều dối gạt.
Thế gian sẽ càng ngày càng đầy tội ác, rồi tình yêu của các tín hữu sẽ nguội dần.
Nhưng ai giữ vững niềm tin mình cho đến cuối cùng sẽ được cứu.
Tin Mừng về Nước Trời sẽ được rao giảng khắp thế gian cho muôn dân. Lúc đó mới tận thế.

 

 

 

4. Tới NPX , những sự kiện gì sẽ liên tiếp xảy ra

– The Rapture … Sự cất lên
– The Tribulation … Sự hoạn nạn
– The Millenium (Millenial Kingdom) … 1000 năm Chúa cai trị trên trái đất (believers only)
– The Great White Judgment … Toà Phán Xét của Chúa (Chúa không thiên vị giàu nghèo tiếng tăm và Ngài cũng không cần luật sư vì mọi việc chúng ta làm đều đả được ghi hết vào SỔ)
– Heaven và Hell … Thiên đàng địa ngục 2 bên … đời đời

 

 

 

5. The Rapture

– Chúa Jesus sẽ cất “believers” đi khỏi để họ có thể tránh được đại hoạn nạn “The Tribulation”
– Sau tiếng kèn của thiên sứ … những người chết ở Paradise sẽ sống lại .. cùng với những người còn đang sống .. được cất lên gặp Chúa giữa đám mây
– Ngày này sẽ tới rất bất ngờ như kẻ trộm bất ngờ tới nhà mình .. nếu không chuẩn bị trước thì mình sẽ “b e s u r p r i s e d”

– Coi film “Left behind – The Rapture”

http://www.youtube.com/watch?v=alqJUmxlCdo

Mat 24:30-31 .. Lúc ấy, dấu hiệu Con Người sẽ hiện ra trên bầu trời. Mọi dân tộc trên thế gian sẽ than khóc. Họ sẽ thấy Con Người hiện đến giữa mây trời với quyền lực và hiển vinh cao cả. Ngài sẽ dùng tiếng kèn lớn, sai thiên sứ đi khắp đất để tập họp những người được chọn từ mọi nơi trên thế giới.

 Mat 24:36-44 … Tuy nhiên không ai biết ngày, giờ ấy, các thiên sứ và ngay đến Con cũng không biết. Chỉ một mình Cha biết mà thôi.
Khi Con Người trở lại, cũng tương tự như thời đại Nô-ê.
Vào thời kỳ trước cơn lụt lớn, người ta ăn uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu.
Chẳng ai hay biết gì cả cho đến khi nước lụt tràn đến tiêu diệt hết. Khi Con Người trở lại cũng như thế.
Có hai người đang ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn người kia bị bỏ lại.
Hai người đàn bà đang xay cối, một người được rước đi, còn người kia bị bỏ lại.
Cho nên phải sẵn sàng, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.
Nên nhớ điều nầy: Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến lúc ban đêm, thì chắc chắn người ấy sẽ đề phòng, không để nó lẻn vô nhà được.
Cho nên các con phải sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào lúc các con không ngờ.

 

 

 

 

 

6. The Tribulation

– Đại hoạn nạn , có 1 không 2
– Kéo dài 7 năm , được chia ra làm 2 giai đoạn , mỗi gian đoạn là 3 năm rưỡi , giai đoạn sau được gọi là “The Great Tribulation”
– Giai đoạn này được cai trị bởi The Unholy Trinity “Satan , The Beast hay The Antichrist , The False Prophet”
– Chúng nó sẽ cai trị con người .. như 1 quốc gia .. như 1 tiền tệ .. hễ ai “theo phục tùng nó” thì có dấu 666 trên “trán và tay” mới có thể làm ăn buôn bán sống còn được .. còn ai “không phục tùng nó” không có dấu này thì không làm ăn buôn bán , và dĩ nhiên không dể sống còn , chưa nói tới chuyện nó sẽ “đàn áp” những người này
– Mặc dù đây là “thời gian rất khó khăn” , nhưng cũng có nhiều người vẩn còn có cơ hội “Tin Chúa” .. 1 số sẽ bị giết đi .. 1 số vẩn còn sống sót để bước vào giai đoạn sau

Mat 24:21 … Vì sẽ có khốn khổ lớn. Từ thuở tạo thiên lập địa đến giờ chưa hề có cảnh khốn khổ nào như thế và về sau nầy cũng sẽ không hề có nữa.

Khải Huyền 7:14 … Tôi đáp, “Thưa ngài, ngài biết điều ấy.”

Trưởng lão nói với tôi, “Đó là những người đã thoát cơn khốn khổ lớn. Họ đã giặt áo mình và làm sạch trong huyết Chiên Con.”

Khải Huyền 13:15-18 .. Con vật thứ nhì còn có quyền ban sự sống cho tượng của con vật trước để tượng nói được. Tượng ấy còn có quyền ra lệnh giết những người không chịu bái lạy nó.
Nó còn buộc mọi người lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ phải ghi dấu trên tay mặt và trên trán.
Không ai có thể mua bán gì nếu không có dấu đó tức tên con vật hay mã số của tên nó.
Phải cần khôn ngoan để hiểu điều nầy. Người nào khôn ngoan hãy tìm hiểu ý nghĩa con số, tức con số của một người. Số đó là 666.

 

 

 

 

 

 

7. The Millenium (The MillenialKingdom)

– thứ nhất , đây không phải là ám chỉ năm 2000 .. no
– thứ hai , Chúa Jesus và đội quân thiên sứ của Ngài sẽ xuống đánh dẹp Satan .. thiên sứ chỉ đi theo để chứng giám hiện tượng này .. 1 mình Chúa Jesus sẽ giết hết tất cả bắng chính lưỡi gươm trong miệng của Ngài

Khải huyền 19:21 .. Các đạo quân chúng nó đều bị giết bằng lưỡi gươm thò ra từ miệng người cỡi ngựa còn tất cả các chim trời ăn xác chúng nó no nê.

– Satan sẽ bị trói gu lại trong vòng 1000 năm , ném xuống hố sâu , cùng với những “unbelievers”
– Chúa Jesus sẽ cai trị thế giới trong 1000 năm này , nó giống như “thiên đàng tại thế”
– Chỉ có những “believers” mới được sống trong giai đoạn này thôi , còn “unbelievers” thì chết hết theo Satan

Khải Huyền 20:1-6 … Tôi thấy một thiên sứ từ thiên đàng xuống. Người cầm chìa khóa của hố không đáy và dây xiềng lớn trong tay.
Người bắt con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỉ và Sa-tăng, xiềng nó lại trong một ngàn năm.
Rồi quăng nó xuống hố không đáy, đóng và khóa hố lại, nhốt nó trong đó. Như thế để nó không còn đi phỉnh gạt dân cư trên đất cho đến hết một ngàn năm. Sau một ngàn năm, nó sẽ được thả ra trong ít lâu.
Rồi tôi thấy có các ngôi và những người ngồi trên ngôi được quyền xét xử. Tôi thấy linh hồn của những người đã bị giết vì xưng nhận Chúa Giê-xu và truyền bá lời Thượng Đế. Họ chưa bái lạy con vật hay hình tượng nó và chưa nhận dấu của nó trên trán hay trên tay. Họ được sống lại để cai trị với Chúa Cứu Thế trong một ngàn năm.
Còn những người khác sẽ không sống lại cho đến khi mãn một ngàn năm. Đó là sự sống lại thứ nhất.
Phúc cho người nào được dự phần trong sự sống lại thứ nhất vì sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Họ sẽ làm thầy tế lễ cho Thượng Đế, cho Chúa Cứu Thế và sẽ cai trị với Ngài trong một ngàn năm.

 

 

 

Chúng ta tìm hiểu 1 chút về “believers” sống trong giai đoạn này

Thế hệ thứ nhất .. những người được Chúa cất đi vào hiện tượng “The Rapture” .. họ có “thân thể biến hoá – the glorifed bodies” .. không sanh sản nữa
Thế hệ thứ hai … những người tin Chúa trong giai đoạn “The Tribulation” , nhưng bị giết chết .. họ cũng giống thế hệ thứ nhất .. glorified bodies , không sanh sản
Thế hệ thứ hai … những người tin Chúa trong giai đoạn “The Tribulation” , nhưng vẩn còn sống để bước vô giai đoạn này .. họ lại có thân thể trần tục , vẩn còn sanh sãn được .. và họ sanh ra thế hệ thứ ba
Thế hệ thứ ba này .. được sanh ra trong giai đoạn “thiên đàng tại thế” … họ đầy dẩy ra , và đầy dẩy hằng hà sa số ra .. đa số họ tin Chúa .. có 1 thiều số không tin Chúa , nhưng họ vẫn đông như cát biển .. để khi Satan được thoát ra sau 1000 năm thì nó lại chiêu dụ những người “đông như cát biển này” chống lại Chúa

Khải Huyền 20:7-8 .. Cuối một ngàn năm thì Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục. Nó sẽ đi phỉnh dỗ các dân trên đất—dân Góc và dân Ma-góc—để tập họp họ lại chuẩn bị chiến tranh. Chúng nó đông như cát bờ biển.

 

 

 

 

 

 

8. The Great White Judgment

– Chúa xữ tất cả thế gian .. believers và unbelivers
– Những cuốn sổ ghi chép việc chúng ta làm được mở ra

– Ai có tên trong Sổ Sự Sống thì người đó được cứu
– Believers thì sẽ được thưởng tuỳ theo chuyện họ làm .. lúc họ làm , họ có “làm tốt hay làm không được tốt lắm” .. tốt thì nhận phần thưỡng và được cứu .. không tốt thì mất phần thưởng nhưng vẫn được cứu

1 Cô-rinh-tô 3:5-15 .. A-bô-lô là gì?—Hẳn là không! Phao-lô có ra gì không?—Hẳn là không! Chúng tôi chỉ là đầy tớ của Thượng Đế giúp hướng dẫn anh chị em tin theo Ngài thôi. Mỗi người chúng tôi làm phần vụ Ngài giao cho.
Tôi trồng, A-bô-lô tưới. Nhưng Thượng Đế, Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng.
Người trồng, kẻ tưới không đáng kể gì cả. Người quan trọng là Đấng làm cho lớn lên.
Người trồng và kẻ tưới đều theo đuổi cùng một mục đích, mỗi người đều sẽ nhận lãnh thù lao theo công khó mình.
Chúng tôi là nhân công của Thượng Đế, cùng cộng tác với nhau; còn anh chị em là đồng ruộng và là nhà của Ngài.
Nhờ ân tứ Thượng Đế ban cho tôi, tôi đã đặt nền móng như một thợ xây nhà khéo. Còn những người khác xây trên nền ấy. Nhưng ai nấy hãy thận trọng về cách mình xây.
Nền đã đặt là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngoài Ngài ra không ai có thể đặt nền nào khác.
Nhưng nếu có ai dùng vàng, bạc, châu báu, gỗ, cỏ tranh, rơm rạ mà xây trên nền ấy
thì đến Ngày Xét Xử , công tác họ sẽ được phơi bày rõ ràng. Vì ngày ấy sẽ đến cùng với lửa, lửa sẽ thử nghiệm công tác mỗi người để bày tỏ ra.
Nếu kiến trúc của ai xây trên nền còn đứng vững, người ấy sẽ được thưởng.
Còn nếu kiến trúc bị cháy sập, thợ xây đó sẽ chịu lỗ. Thợ xây thì vẫn được cứu, nhưng giống như người vừa thoát cơn hỏa hoạn
.

– Unbelievers thì sẻ bị hình phạt đời đời trong hoả ngục

Rôma 6:23 .. Ai phạm tội thì phải lãnh tiền công của tội lỗi—đó là sự chết. Nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống đời đời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Khải Huyền 20:12-13 .. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách.
Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm.

 

 

 

 

9. Thiên đàng

– Sẽ là “The New Earth”
– Không còn bị nguyền rủa bởi tội lỗi giống như “the old earth” mình đang sống
– The New Jerusalem chói loà sẽ ngự xuống .. là Capital cho thiên đàng .. 1 khối vuông … dài = ngang = cao = khoãng 1/2 nước Mỹ từ đông sang tây
– Sẽ có núi , sông , cây , lá , đường , buildings , đá quý , thời gian , ăn uống … nhưng không có ban đêm nữa

http://www.biblegateway.com/passage/…21&version=BPT

http://www.biblegateway.com/passage/…22&version=BPT

 

10. Địa ngục

– Có nhiều người tin vào có thiên đàng , nhưng họ lại không tin vào có địa ngục
– Đây là 1 nơi thật , dành cho the Unholy Trinity và the Unbelievers … đời đời

Khải huyền 14:11… Khói của sự khốn khổ họ sẽ bốc lên cho đến đời đời. Dù ngày hay đêm sẽ không có lúc nào nghỉ ngơi cho những kẻ thờ con vật, thờ tượng nó hay có ghi dấu của tên nó trên người.”

 Khải huyền 19:20 … Nhưng con vật bị bắt cùng với tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ cho nó. Tiên tri giả đã dùng các phép lạ để phỉnh gạt những người có dấu của con vật và thờ lạy hình tượng nó. Tiên tri giả và con vật bị ném vào lò lửa diêm sinh. 

Khải huyền 20:10 .. Còn Sa-tăng là kẻ phỉnh dỗ chúng bị ném vào hồ lửa diêm sinh nơi có con vật và tiên tri giả đã bị ném. Chúng sẽ bị trừng phạt khổ sở ngày đêm cho đến đời đời.

***

 

 

 

Tại sao gọi là “Tin Lành hay Tin Mừng” khi những chuyện trên , nghe có vẻ hăm doạ nhiều hơn là “mừng hay lành”

Thứ nhất , chúng ta phải biết Chúa có những bản chất như .. Thánh Thiện .. và Thương Yêu
– Vì Thánh thiện , nên Ngài không thể nào chấp nhận tội lỗi
– Vì Thương yêu , mà Ngài gởi Con Một của Ngài xuống chết cho tội lỗi thế gian , để hể ai tin vào Con đó , thì được cứu .. Ngài cho chúng ta
 SỰ HY VỌNG TRONG CÁI TUYỆT VỌNG TỘI LỖI NÀY

Thứ hai , dù gì đi chăng nữa , chúng ta cũng được “Chúa cho biết trước” những gì Ngài sẽ làm .. Ngài không giử bí mật , để rồi tới lúc đó Ngài la lên “S U R P R I S E” với chúng ta
– Món quà Ngài cho là Chúa Jesus
– Chúng ta có quyền tự do “nhận hay không nhận món quà của Ngài”

Thứ ba , “Tin Lành hay Tin Mừng” là cho chúng ta biết về “món quà của Chúa” .. chúng ta không cần phải tuyệt vọng trong tội lỗi của mình .. mà chúng ta có HY VỌNG
– Tỉ dụ , 1 người kiếm được 1 mỏ vàng
– Họ vui mừng đi báo cho chúng ta “Tin Mừng .. Tin Lành”
– Nếu chúng ta đi tới nhận , thì chúng ta sẽ được sung sướng
– Còn nếu chúng ta không đi tới nhận , thì chúng ta cũng lảnh hậu quả mất mát này thôi

 

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: